16.08.2011 – Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în Arhiepiscopia Craiovei: Credincioşii au cinstit-o pe Maica Vieţii la Tismana

Relatari

 
Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului a fost cinstit în chip deosebit la Mănăstirea Tismana, în judeţul Gorj. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
 Peste două mii de credincioşi au participat la slujbele închinate marii sărbători a „Adormirii Maicii Domnului”, în lavra Sfântului Nicodim de la Tismana. Prăznuirea a început de duminică seara, prin slujba Vecerniei cu Priveghere, oficiată de IPS Părinte Irineu, în sobor de preoţi şi diaconi. La final, cei prezenţi au cântat Prohodul Maicii Domnului şi au purtat Sfântul Epitaf în tradiţionala procesiune împrejurul bisericii mănăstirii.

„Mai presus decât tot neamul lui Israel”
A doua zi, Sfânta Liturghie a fost oficiată pe o esplanadă special amenajată în curtea cinstitului aşezământ. În mijlocul părinţilor slujitori a liturghisit IPS Părinte Mitropolit Irineu. La final, Arhiepiscopul Craiovei a subliniat rolul şi locul pe care îl are Maica Domnului în iconomia mântuirii noastre: „Sfânta Fecioară depăşeşte timpul, îl transcede, deoarece prin ea se aduce veşnicia în viaţa noastră. Prin ea Cel Veşnic se face muritor asemenea nouă. Lucrarea lui Dumnezeu intră în timpul nostru, îl scoate din moarte, umplându-l de strălucirea şi lumina vieţii. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre Învierea Domnului şi învierea noastră, se întreabă: «Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?». Prin această Jertfă, moartea a fost biruită definitiv de Hristos Domnul. Aşa se face că, prin Sfânta Fecioară noi dobândim viaţă şi nestricăciune. Ea este Maica Vieţii pentru că a dat din trupul ei trup Mântuitorului Iisus Hristos şi din sângele ei, sânge Împăratului lumii. De aceea, ori de câte ori ne îndreptăm către Mântuitorul, vedem în El firea omenească pe care a luat-o din Sfânta Sa Maică. Prin acest act de supremă iubire, noi păcătoşii am fost vindecaţi de toate neputinţele şi rănile noastre pentru a putea fi reprimiţi în Împărăţia cea Veşnică. De aceea Dumnezeu a ales-o pe Sfânta Fecioară pentru a ne fi mijlocitoare şi grabnic folositoare. Nu s-a făcut numai Purtătoare de Dumnezeu, ci a fost închinată din fragedă pruncie Sfintei Biserici. Îngerii slavei veneau pentru a o hrăni cu dumnezeiasca mană, arătându-o mai presus decât tot neamul lui Israel. Ea este mai cinstită şi mai preamărită decât toate oştirile de sus. Prin vrednicie a fost ridicată lângă Cuvântul lui Dumnezeu, lângă Tatăl cel Ceresc”.

            La finalul slujbei, credincioşii au fost binecuvântaţi de IPS Părinte Irineu şi au participat la tradiţionala agapă frăţească, organizată în trapeza mănăstirii.
            Maica Domnului a fost prăznuită şi la Mănăstirea Polovragi, care şi-a serbat hramul. Slujba de Priveghere şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei. Şi la Craiova credincioşii au întâmpinat cu mare bucuria sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”. Printre bisericile care şi-au serbat hramul s-au numărat: „Madona Dudu”, „Maica Domnului” – Mântuleasa şi Brânduşa.

Diac. Ioniţă Apostolache