17.08.2011 – Examen de capacitate preoţească în Mitropolia Olteniei

Evenimente

Arhiepiscopia Craiovei organizează în perioada 12 – 15 septembrie 2011 examenul de capacitatea preoţească pentru absolvenţi de studii universitare din Mitropolia Olteniei. Probele vor avea loc la Centrul Eparhial din Craiova. Examenul va începe de luni, 12 septembrie a.c., prin evaluarea scrisă la: Teologie Dogmatică, Misiologie şi Administraţie Parohială. În partea a doua a zilei, de la orele 15,00 p.m., candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor vor susţine proba orală la: Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească. A doa zi, marţi, 13 septembrie, candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei vor participa la evaluarea orală. Lucrările vor fi examinate de o comisie formată din profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova, care va afişa rezultatele până pe data de 15 septembrie.
            Dosarele por fi depuse în perioada 5-7 septembrie la Centrul Eparhial din Craiova, în cadrul Sectorului Cultural.
            Pentru participarea la acest cincurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie absolvenţi de studii universitare, pe specialitatea teologie-pastorală, să fie fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei şi să aibe binecuvântarea chiriarhului  locului. Media generală de promovare a examenului de capacitate preoţească este de cel puţin şapte. Candidaţii pot solicita un post vacant de preot în cel puţin un an de zile de la susţinerea examenului.
            Listele cu bibliografia şi actele necesare la dosarul de înscriere cor fi afişate pe situl Arhiepiscopiei Craiovei şi la vizierele protoieriilor din teritoriu.

(Diac. Ioniţă Apostolache)