22.08.2011 – Un nou locaș de închinare în Arhiepiscopia Craiovei: IPS Irineu a sfințit Biserica din Racoviţa

Relatari

 
În cea de a X-a Duminică de după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a sfinţit Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Parohia Racoviţa, Protoieria Târgu Cărbuneşti, Judeţul Gorj.

 
                Câteva sute de credincioşi din Parohia gorjeană Racoviţa şi din localităţile învecinate au luat parte la slujba de târnosire a Bisericii cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. Ceremonialul liturgic şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de IPS Părinte Irineu, împreună cu un sobor de peste 20 de preoţi şi diaconi.

                Mult aşteptata sărbătoare a fost marcată de acordarea mai multor gramete de mulţumire din partea Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, tuturor celor care s-au implicat activ în ridicarea cinstitului locaş de închinare. Împreună cu preotul paroh, Constantin Doară, credincioşii racoviţeni au mulţumit IPS Sale pentru prezenţă şi împreună rugăciune la altarul nousfinţitului aşezământ. „Din ozonul bradului carpatin, din zumzetul apelor Olteţului şi din sufletul fiilor păstoriţi vă primim pe Înalt Preasfinţia Voastră cu bucurie şi dragoste nespusă. Vă mulţumim pentru dragostea şi grija de părinte cu care aţi venit pe aceste meleaguri româneşti pentru a binecuvânta jertfa noastră, adusă aici spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea neamului nostru”, a spus părintele paroh.       
Cele două arme împotriva ispitelor diavoleşti
                În cuvântarea ţinută la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a explicat principalele învăţături duhovniceşti desprinse din pericopa evanghelică duminicală, ce a avut ca temă „Vindecarea copilului lunatec”. „Mântuitorul Hristos le arată Apostolilor că diavolul nu poate fi învins decât prin post şi rugăciune. Nouă ni s-a dat de la Dumnezeu putere. Prin Taina Sfântului Botez am primit Lumina cea adevărată şi Preasfânta Treime S-a aşezat în inimile noastre, împărtăşindu-ne de medicamentul nemuririi. Pentru a păstra aceste daruri este nevoie de credinţă puternică, de rugăciune, de o apropiere continuă de Dumnezeu. Nu trebuie să uităm niciodată de aceste lucruri pentru că viaţa noastră este scurtă. Dacă vrăjmaşul îl arunca pe copilul din Evanghelie în apă şi în foc, de câte ori nu ne poartă şi pe noi în valul mâniei şi poftei destrăbălate?  Pentru a lupta împotriva acestor ispite Mântuitorul ne-a dat două arme: postul şi rugăciunea. Prin post stingem mânia, iar prin rugăciune îndepărtăm din sufletele noastre pofta pământească”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.
                Programul s-a încheiat printr-un scurt spectacol de cântec şi joc popular, susţinut de grupul fluieraşilor racoviţeni şi de tinerii din parohie.
                Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea gorjeană Racoviţa a fost temeluită în anul 1997 de către vrednicul de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei. Lucrările de construcţie şi pictura, executată în tehnica fresco, au fost finalizate prin sprijinul financiar al credincioşilor şi al autorităţilor locale.