26.08.2011 – Publicaţii de prestigiu în Arhiepiscopia Craiovei: Un nou număr al Revistei „Glasul femeii ortodoxe”

Relatari

 
Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Ortodoxe (SONFR), filiala Craiova, a editat de curând un nou număr al Revistei „Glasul femeii ortodoxe”. Publicaţia apare semestrial, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. 
Cu o tradiţie de câţiva ani buni şi cu o apariţie regulată, Revista „Glasul femeii ortodoxe” s-a păstrat în rândul celor mai bune publicaţii de spiritualitate din Arhiepiscopia Craiovei. Cuprinsul variat şi detaliile grafice, alese de fiecare dată cu mare grijă, evidenţiază preocuparea şi dăruirea membrelor SONFR în spiritul slovei ortodoxe.
 
Spiritualitate şi zidire duhovnicească
            Ultimul număr publicat însumează o serie de articole de real interes pentru iubitorii de teologie, istorie sau spiritualitate bisericească din Arhiepiscopia Craiovei. Astfel, încă din primele pagini, cititorul se poate bucura de mesajul IPS Părinte Irineu, transmis poporului binecredincios din Oltenia cu ocazia marelui praznic al Învierii Mântuitorului Hristos din anul acesta. Învăţătura ierarhului îl conduce pe cititor spre adevărata înţelegere a sensului Învierii: „Vă aducem aminte că fără iubire, iertare şi milostenie Paştele nu sunt Paşti, nici bucuria nu e bucurie, nici Învierea nu rodeşte în inimile noastre. Apoi, lepădând din inimile noastre toată răutatea, toată întristarea şi păcatul, să primim cu bucurie pe Hristos cel înviat. Numai astfel ne vom putea închina Sfintei Cruci pe care S-a răstignit Domnul şi vom urma cu credinţă şi nădejde pe Mântuitorul nostru, împreună cu Maica Domnului cu Sfinţii Apostoli şi cu toţi sfinţii”(p. 4).  Articolul părintelui Ioan Ioanicescu, „Frica de Dumnezeu şi ruşinea de oameni”, oferă o privire de ansamblu asupra acestor două realităţi, adaptate la concretul existenţei actuale. În acest sens autorul notează: „O singură frică pare să  fi dispărut cu totul din lumea noastră secularizată şi globalizată: frica de Dumnezeu în care trăiau odinioară străbunii noştri […] atunci când frica de Dumnezeu,a înţelepciune de viaţă, va dispărea total, toate celelalte frici, mici sau mari, vor invada scena lumii în care trăim şi se va aşterne haosul!”.
            La rubrica „In memoriam”, a fost transcrisă evocarea părintelui Ioanicescu, rostită la finele slujbei de prohodire a regretatului părinte prof. univ. dr. Alexie Buzera. Preotul Eugen Băcioiu, administratorul Catedralei „Madona Dudu” din Craiova, consemnează în paginile 27-28 pe subiectul Bisericii ca „Leac al neputinţelor noastre”. Personalitatea marelui poet Adrian Păuneascu este evidenţiată de cunoscutul scriitor craiovean Dan Lupescu în articolul „Adrian Păunescu – flacăra nemuritoare”. Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropolia Olteniei”, aduce în faţa cititorilor o fărâmă din istoia Bisericii Oltene de altădată, concentrată în personalitatea remarcabilă a preotului cărturar Grigorie Popescu Breasta, vrednic slujitor la altarul Bisericii „Madona”. Activitatea membrelor SONFR este evidenţiată număr de număr prin rubricile „Rolul Bisericii în serviciile de asistenţă socială” şi „File din activitatea SONFR Craiova”. Publicaţia se încheie cu un interesant text cules din Rugăciunea către Preasfânta Treime a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Diac. Ioniţă Apostolache