04.09.2011 – Slujbă arhierească în oraşul Motru: Catedrala „Sfânta Treime” a fost resfinţită

Relatari

 
După mai bine de 25 de ani de muncă asiduă, gorjenii din oraşul Motru au o nouă catedrală. Sfântul locaş cu hramurile „Sfânta Treime” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost resfinţit astăzi, 4 septembrie, de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

 
 Peste două mii de credincioşi au participat astăzi la slujba de resfinţire a Catedralei „Sfânta Treime” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din oraşul Motru, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj. Momentul a fost unul cu totul aparte, având în vedere ca lucrările de pictură şi ultimele finisaje interioare şi exterioare au fost definitivate.

 
Depărtarea de „grija cea lumească”
Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Părinte Irineu, Întâistătătorul Bisericii Oltene, împreună cu un numeros sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a arătat că Biserica este spaţiul în care omul poate dobândi în chip desăvârşit comuniunea cu Dumnezeu şi Împărăţia Cerurilor: „Biserica este una, pentru că una este casa lui Dumnezeu. De aceea, într-o rugăciune către Maica Domnului spunem: «În Biserica slavei tale stând, în cer ni se pare a sta, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti uşă cerească, deschide-ne nouă uşa milei tale»(Tropar din timpul Postului Mare)”. Aici, în Biserică, se împlinesc cuvintele Domnului: «Iată Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului» (Matei 28, 20). Iată de ce Sfânta Biserică cât este de importantă pentru viaţa noastră. Aici ascultăm Sfânta Liturghie şi ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”. În continuare, pornind de la învăţătura pericopei evanghelice duminicale, IPS Părinte le-a vorbit credincioşilor despre posibilitatea unei evaluării corecte a bunurilor pământeşti, în perspectiva vieții veșnice: „Mântuitorul Hristos îi cere tânărului din Evanghelia de astăzi să îndepărteze de la inima sa toată grija cea lumească pentru a câştiga Împărăţia Cerurilor. Îl îndeamnă să renunţe la toate bogăţiile sale şi să-I urmeze. Aceasta nu se putea realiza decât printr-o despovărare. Înţelegem de aici că Mântuitorul nu ne cere să renunţăm la cele necesare existenţei noastre, ci doreşte să aşezăm deasupra lor mântuirea şi făgăduinţa bunătăţilor celor veşnice. Este adevărat că bogăţia ne dă un confort, o satisfacţie şi chiar o aparentă fericire care, dacă nu învăţăm să o stăpânim, se transformă în durere şi amar. De aceea suntem îndemnaţi la Sfânta Liturghie să lepădăm din existenţa noastră toată grija cea lumească pentru a-L putea primi «pe Cel înconjurat în chip nevăzut de celtele cele îngereşti», pe Împăratul sufletelor noastre”.

Pentru osteneala depusă la ridicare şi înfrumuseţarea sfântului locaş, părintele iconom stavrofor Dumitru Ciobotea, parohul bisericii, a primit o gramată de mulţumire pecetluită cu semnătura IPS Părinte Irineu. De asemenea, preotul Dan Zglobiu a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor. Au mai primit gramate de mulţumire reprezentanţii oficialităţilor locale, implicate în finalizarea lucrărilor.
Catedrala cu hramurile „Sfânta Treime” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva”  a fost temeluită în anul 1996 de înalt preasfinţitul Nestor Vornicescu, pe atunci Mitropolit al Olteniei. Lucrările de construcţie au fost finalizate în anul 2003. La data de 4 aprilie 2004, sfântul locaş a fost sfinţit şi dat în folosinţa cultului de IPS Teofan. Pictura, executată în tehnica fresco, a fost finalizată anul trecut de o echipă de artişti plastici, conduşi de părintele Adrian Tuluc.

Diac. Ioniţă Apostolache