08.09.2011 – Mănăstirea Maglavit şi-a serbat hramul: Maica Domnului, cinstită de mii de olteni

Relatari

 
Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a slujit astăzi la hramul Mănăstirii Maglavit. Sfânta Liturghie a fost oficiată pe o esplanadă special amenajată în faţa cinstitului locaş. 
Peste două mii de credincioşi au poposit astăzi la Mănăstirea Maglavit, în Protoieria Băileşti, judeţul Dolj, pentru a aduce preacinstire Maicii Domnului, a cătrei naştere a fost prăznuită de Sfânta noastră Biserică. Praznicul Sfintei Fecioare, al doilea hram al cinstitului aşezământ monahal, constituie deja un întemeiat prilej de pelerinaj la locul unde, în urmă cu mai bine de şapte decenii, Petrache Lupu, un om simplu din localitatea Maglavit, L-a văzut pe Dumnezeu.

 
„Grădina Maicii Domnului”
Sărbătoare a fost încununată de cuvântul de învăţătură al IPS Părinte Mitropolit Irineu care a elogiat viaţa curată şi plină de har a Sfintei Fecioare Maria: „Biserica noastră o cinsteşte astăzi pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica tuturor credincioşilor, Maica Luminii, Împărăteasa Cerurilor şi a Pământului. Mijlocitoare şi mereu ajutătoare, ea veghează în viaţa noastră şi nu se poate depărta de cei care formează Trupul tainic al Mântuitorului Hristos. Aşa cum nu există ceva în trupul nostru de care să nu avem trebuinţă, la fel şi în Sfânta Biserică nimeni nu este dat la o parte. În acest spaţiu sacru, Sfânta Fecioară ne primeşte ca pe copiii săi pentru că suntem pecetluiţi cu numele Fiului ei, aşa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: «Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat» (Galateni 3, 27). Aşadar, ne asemănăm Preasfintei Născătoare pentru că suntem chemaţi să ascultăm şi să primim Cuvântul lui Dumnezeu în sufletele noastre pentru a rodi fapte vrednice de laudă, bine primite în Împărăţia Cerurilor”. În încheiere IPS Irineu a subliniat evlavia deosebită de care se bucură Fecioara Maria în rândul credincioşilor din ţara noastră şi i-a felicitat pe toţi aceia care îi poartă numele: „Evlavia neamului nostru faţă de Maica Domnului a fost exprimată dintotdeauna prin ridicarea de mănăstiri şi biserici în cinstea ei şi prin primirea sfântului său nume la Botez. De aceea România a fost supranumită «Grădina Maicii Domnului»”.
La eveniment au participat, pe lângă numărul mare de credincioşi veniţi la închinare, şi numeroşi reprezentanţi au autorităţilor de stat şi locale. Hramul Mănăstirii Maglavit s-a încheiat prin tradiţionala agapă frăţească, organizată de obştea maicilor cinstitului aşezământ, în frunte cu maica stareţă, Maria monahia.

Diac. Ioniţă Apostolache

Gheorghe Cioiu