14.09.2011 – Sfânta Cruce, cinstită la Mănăstirea Jitianu: „Semnul laudei şi al biruinţei”

Relatari

 

 
Astăzi, de praznicul „Înălţării Sfintei Cruci”, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Jitianu, în localitatea doljeană Branişte. La final, IPS Părinte le-a adresat credincioşilor prezenţi un cuvânt de învăţătură.

La mai puţin de zece km. de municipiul Craiova, Mănăstirea Jitianu şi-a deschis porţile pentru credincioşii veniţi din mai multe cartiere craiovene şi din localităţile învecinate oraşului pentru a cinsti Sfânta Cruce şi pentru a asculta cuvântul de învăţătură al IPS Părinte Mitropolit Irineu. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată la altarul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, veche ctitorie boierească, datată la începutul secolului al XIV-lea.

La final, părintele ieromonah Nifon, stareţul Mănăstirii Jitianu a fost ridicat la rangul de protosingher pentru activitatea desfăşurată în folosul cinstitului aşezământ.

„Sfânta Cruce este întipărită în existenţa noastră”
În cuvântul său, Mitropolitul Olteniei a explicat însemnătatea praznicului şi a argumentat scripturistic sensul şi folosul cinstirii Sfintei Cruci în viaţa noastră. „Prin răstignirea pe cruce, Hristos Domnul a luat asupra Sa toate păcatele noastre, curăţindu-ne prin Sfântul Său Sânge şi înfăţişându-ne Tatălui Ceresc ca jertfe bineplăcute şi împodobite pentru Împărăţia Cerurilor. În felul acesta, a înţeles Biserica Sfânta Cruce. Primul care vorbeşte despre puterea Crucii este Sfântul Apostol Pavel: «Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume» (Galateni 6, 14). Aşadar, Crucea este semnul laudei şi al biruinţei. Acest lucru nu poate fi înţeles de mintea celui care nu crede. El nu este în sate să priceapă cum poate cinsti cineva obiectul pe care a fost răstignit Împăratul Slavei. În mod contrar, noi creştini vedem în Mântuitorul Hristos atât slăbiciunea noastră, cât şi puterea lui Dumnezeu. În El vedem durerea omenirii, dar şi Împărăţia Cerurilor. În Iisus Hristos vedem Crucea, dar şi Învierea, vedem răstignirea, dar şi biruinţa asupra diavolului. Chiar şi după Înviere, Domnul rămâne cu semnul cuielor, aşa cum i s-a arătat lui Toma şi celorlalţi Ucenici. Prin urmare, Sfânta Cruce este întipărită în existenţa noastră şi fiecare dintre noi este zidit după semnul Crucii. Dacă ne întindem mâinile nu formăm altceva decât Sfânta Cruce. De aceea, privim spre Sfânta Cruce cu mare nădejde şi suntem încredinţaţi că ea ne poate deschide uşa raiului, înaintea căreia străjuia odinioară  înger cu sabie vâlvâietoare”, a conchis Înalt Preasfinţia Sa.

Diac. Ioniţă Apostolache