19.09.2011 – Bucurie duhovnicească în localitatea gorjeană Brătuia: Biserica „Sfinţii Arhangheli” a fost resfinţită

Relatari

 
În prima duminică de după Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie  în mijlocul credincioşilor din Parohia gorjeană Brătuia. Cu acest prilej a fost resfinţită Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. 

Truda credincioşilor gorjeni din Parohia Brătuia, Protoieria Târgu Jiu Sud, a fost încununată duminică, 18 septembrie, prin resfinţirea Bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gaviil” din localitate. Evenimentul a fost încununat de prezenţa IPS Părinte Irineu care a oficiat slujba de resfinţire şi Slujba Liturghie, alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.
La finalul Sfintei Liturghii, părintele Ionel Câmpeanu, protoiereu al Protopopiatului Târgu Jiu Sud, a dat citire actului de resfinţire al sfântului locaş şi a propus acordarea titlului de iconom pentru părintele paroh Gheorghe Oproiu care a coordonat lucrările de restaurare. De asemenea, au fost acordate mai multe gramate de mulţumire, semnate de Mitropolitul Olteniei, reprezentanţilor autorităţilor locale, în frunte cu primarul localităţii, Emilian Rusu.

„Iubirea de Dumnezeu nu este obligatorie”
Credincioşii prezenţi au primit binecuvântare arhierească şi cuvânt de învăţătură din partea IPS Părinte Mitropolit care a evidenţiat însemnătatea Sfintei Cruci, tâlcuind mesajul pericopei evanghelice duminicale: „Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8,34). „Prin cuvintele «cel ce voieşte să vină după Mine», Mântuitorul ne arată că Împărăţia cerurilor nu poate fi dobândită decât de aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu. Această iubire nu este obligatorie, întrucât nu putem să iubim pe cineva din obligaţie. Nu putem să îndepărtăm libertatea de a-L iubi pe Dumnezeu şi să punem în locul ei teama. Mai mult decât atât, cuvântarea Mântuitorului Hristos din Evanghelia de astăzi este legată de facerea de bine. El îi rânduieşte în Împărăţia Tatălui Ceresc doar pe aceia care doresc să-L urmeze. Acestora le face bine, însă nu obligându-i, pentru că iubirea şi binele vin dinlăuntrul fiecăruia. Pentru a primi acest mare dar, este necesar ca omul să se facă bineplăcut lui Dumnezeu şi să-L iubească din tot sufletul său, din toată inima sa şi din tot cugetul său. Pe de altă parte, Mântuitorul arată că, pentru a dobândi fericirea dumnezeiască, omul are nevoie să se lepede de sine. El trebuie să se depărteze de patimi şi să-şi curăţească sufletul de toate gândurile ce vin de la diavol”, a spus Părintele Mitropolit. Totodată, IPS Irineu a arătat că omul nu poartă de unul singur povara ispitelor sale, ci la fiecare pas este ocrotit şi ajutat de mâna mântuitoare a Domnului Hristos: „Dumnezeu este cu noi pentru că ne îmbracă în haină de lumină la Taina Sfântului Botez, aşa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: «Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat » (Galateni 3, 27). De asemenea, Mântuitorul Hristos este prezent în viaţa noastră când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Său. El este pretutindeni şi pe toate le împlineşte, căci zice psalmistul: «În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul» (PS 102, 22). El ne iubeşte pe toţi şi doreşte să se sălăşluiască în sufletele noastre, cum ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul: «Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine» (Apocalipsa 3, 20)”.
În semn de mulţumire pentru împreuna rugăciune şi slujire, credincioşii din Brătuia i-au dăruit IPS Părinte o icoana pictată pe lemn cu reprezentarea Sfinţilor Arhangheli, ocrotitorii parohiei.
Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Gorjeană Brătuia a fost ridicată între anii 1920-1925 de către credincioşii din localitate. A fost sfinţită în anul 1925 de către vrednicul de pomenire episcop Vartolomeu Stănescu, al Râmnicului. Ultimele lucrări de restaurare au fost finalizate anul acesta sub coordonarea preotului Gheorghe Oproiu şi sprijinul Primăriei din localitate.

Diac. Ioniţă Apostolache