23.09.2011 – Lansare site Editura „Mitropolia Olteniei”

Relatari

 
 
Săptămâna aceasta, Editura „Mitropolia Olteniei” a lansat, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, situl oficial de prezentare www.editura-mitropoliaolteniei.ro . Cu o grafică de cea mai bună calitate, pagina web oferă informaţii privind lucrările publicate la prestigioasa „instituţie” de carte oltenească (agende şi calendare, CD/DVD-uri, traduceri, cărţi ştiinţifice, cărţi universitare, volume ştiinţifice, reviste ştiinţifice, vieţi ale sfinţilor, cărţi de cult, scrisori pastorale etc) . În curând situl va fi tradus şi în limba engleză.
În Oltenia, dragostea pentru slova bisericească a adunat laolaltă cele mai luminate spirite. Istoria acestei frumoase tradiţii se pierde în negura vremii, însă puterea ei de persuasiune străbate spaţiul, ajungând până în zilele noastre. Numărul lucrărilor publicate sub binecuvântarea Bisericii Oltene nu poate fi uşor estimat. Amintim numai că aici, la Craiova, condeiul unor personalităţi de seamă din teologia românească a lăsat spre moştenire posterităţii adevărate nestemate literare. Mitropoliţii Nifon Criveanu, Firmilian Marin, Nestor Vornicescu şi Irineu Popa, marele profesor şi sacerdot Dumitru Stăniloae, preotul profesor Sebastian Chilea şi mulţi alţii sunt repere în istoria publicisticii bisericeşti din Arhiepiscopia Craiovei.
            Toată această asiduă activitate publicistică a prins contur la data de 6 martie 2002, atunci când, având în vedere dispoziţiile Art. 89 şi Art. 114 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a fost înfiinţată oficial Editura „Mitropolia Olteniei”, prin temeiul nr. 1152/6-III-2002. Prin activitatea sa, nou înfiinţata instituţie îşi asuma responsabilitatea de a sprijini viaţa misionară şi culturală a Bisericii Ortodoxe Române (Art. 7).
            Astăzi, Editura „Mitropolia Olteniei” se remarcă printr-o excepţională realizare grafică a lucrărilor tipărite. Fiecare exemplar este pecetluit cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

(Diac. Ioniţă Apostolache)