02.10.2011 -Liturghie arhierească în Parohia doljeană Brădeştii Bătrâni: O nouă capelă închinată Naşterii Maicii Domnului

Relatari

 
Credincioșii din localitatea doljeană Brădeștii Bătrâni au primit astăzi vizita Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, cu ocazia sfinţirii capelei, închinate „Naşterii Maicii Domnului”, şi cancelariei parohiale. Evenimentul a fost marcat de săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii, în sobor de preoţi şi diaconi.

 

Situată la aproximativ 25 km de municipiul Craiova, în direcţia Filiaşi, Parohia Brădeştii Bătrâni a îmbrăcat haina de sărbătoare pentru a-l primi pe IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a liturghisit aici alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. La slujbă au participat numeroşi enoriaşi ai parohiei, precum şi credincioşi din localităţile învecinate.

 
„Când te rogi pentru cel ce ţi-a făcut rău Dumnezeu îi îmbunează inima”
 Sfânta Liturghie a fost oficiată în aer liber, chiar în faţa capelei nou sfinţite. La final IPS Părinte Irineu a rostit un cuvânt de învăţătură în are a explicat semnificaţia pericopei evanghelice din Dumuinica a XIX-a de după Rusalii, care a avut ca temă „Iubirea vrăşmaşilor”. „Primirea facerii de bine din partea aproapelui nostru este condiţionată mai întâi de atitudinea pe care o avem faţă de el, aşa cum aflăm din cuvântul Evangheliei de astăzi: «Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea» (Luca VI, 31). Unii considerau, mai ales cei din Vechiul Testament, că aproapele este numai cel din familie, din acelaşi neam. Acela trebuia răsplătit cu daruri întrucât şi el, datorită legăturii de sânge, urma să facă întocmai. În acest context fapta cea bună este doar un împrumut. Mântuitorul Hristos vrea să ne ridice mult mai sus şi ne spune că atunci când facem milostenie, nu trebuie să ştie stânga ce face dreapta noastră. Totuşi, de cele mai multe ori osteneala noastră nu este îndeajuns sau chiar deloc răsplătitiă. În acestă situaţie Hristos Domnul ne învaţă să nu cerem niciodată răsplată pentru ceea ce am făcut: « iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este » (Luca 6, 35-36). În felul acesta mulţumirea noastră este la Dumnezeu. Numai El este Cel care răsplăteşte toate, chiar şi un parah cu apă dăruit celui însetat”, a spus IPS Părinte. În continuare, Mitropolitul Olteniei a subliniat importanţa rugăciunii pentru aproapele şi chiar pentru vrăşmaşi: „Atunci când te rogi pentru cel ce ţi-a făcut rău Dumnezeu îi îmbunează inima şi îi schimbă firea. Dacă sfinţii au făcut animalele sălbatice să stea la picioarele lor, cu atât mai mult Dumnezeu va purta de grijă oamenilor întunecaţi la minte de vrăşmaşul diavol, care urăsc şi clevetesc pe alţii”.  
 După mai bine de un an de trudă, brădeştenii, în frunte cu preotul lor paroh, Marian Tănasie, au reuşit să finalizeze o frumoasă Capelă închinată „Naşterii Maicii Domnului”, care va deservi serviciile liturgice de peste săptămână. Pentru osteneala depusă, părintele paroh a fost ridicat la rangul de sachelar.
 Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli” din Parohia Brădeştii Bătrâni, Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj, a fost ridicară în anul 1751 de boierii Brădeşteni, pe locul unui mai vechi locaş de închinare, construit din lemn. Marele istoric Nicolae Iorga a vizitat-o cu puţin timp înainte de asasinarea sa. Sfântul locaş iese în evidenţă prin acurateţea stilului brâncovenesc în care este construit. Pictura este de asemenea cea originală.

 Diac. Ioniţă Apostolache