07.10.2011 – Sinaxa stareţilor şi stareţelor din Mitropolia Olteniei: Discuţii despre îmbunătăţirea vieţii monahale olteneşti

Relatari

 
Peste 60 de stareţi şi stareţe din Mitropolia Olteniei s-au întrunit joi, 6 octombrie, la Mănăstirea Tismana, în judeţul Gorj, pentru a discuta probleme de ordin administrativ, moral şi canonic, în perspectiva unei mai bune organizări a monahismului oltenesc. Sinaxa a fost prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Acad. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. 

            Eveniment unic în istoria monahismului oltenesc, „Sinaxa stareţilor şi stareţelor din Mitropolia Olteniei” a constituit săptămâna aceasta capul de afiş al activităților de înaltă ţinută, care au avut loc în Arhiepiscopia Craiovei. La acestă importantă manifestare au fost prezenţi toţi membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei: IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, IPS Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, PS Emilian Lovişteanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, precum şi PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, PS Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria şi PS Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei.

 

 
„Monahul primeşte darul de a cânta împreună cu îngerii”
        Lucrările sinaxei au fost precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii Arhiereşti, în paraclisul Mănăstirii Tismana, la primele ore ale dimineţii. Deschiderea evenimentului a fost marcată de cuvântul IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a exemplificat importanţa monahismului din Oltenia şi actualitatea lui în viaţa Bisericii. IPS Părinte a adus în atenţia participanţilor exemplul Sfântului Nicodim de la Tismana, întemeietorul de drept al monahismului din Oltenia: „Evlavia Sfântului Nicodim a rămas înrădăcinată aici, la Tismana. Acest mare dar de care se bucură toţi aceşti bineplăcuţi ai lui Dumnezeu face ca cinstirea lor să se păstreze peste veacuri. Aşadar, această sfântă lavră este binecuvântată de Sfântul Nicodim pentru a rămâne şi dăinui peste veacuri. În tot acest parcurs istoric, valoarea vechilor noastre centre monahale este asigurată de prezenţa voastră, a monahilor, care menţineţi candela aprinsă. Acesta este lucrul cel mai important, ca viaţa călugărească să continue. De aceea noi, care am primit chipul cel îngeresc, menţinem legătura sfântă, după cuvântul Psalmistului care spune: «Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el» (Psalmul 8, 4-5). Prin urmare, monahul primeşte darul de a cânta împreună cu îngerii «Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de slava Lui» (Isaia 6, 3). Viaţa călugărească este prinsă în simfonie cu îngerii. Ea trebuie păstrată cu orice preţ pentru că face parte din integritatea noastră personală”. În continuare, PS Sebastian a evidenţiat, prin intermediul referatului susţinut, pericolul secularizării şi denaturării monahismului românesc. 
Monahismul: „un început al împărăţiei lui Dumnezeu în această lume”
           A urmat prelegerea părintelui conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova, care a subliniat faptul că monahismul constituie o pregustare a Împărăţiei lui Dumnezeu. „Logica lui Hristos nu este o anti-lume. Logica lui Hristos, Logosul înomenit, este calea către Împărăţie. Mântuitorul nu-şi propune să zidească o anti-lume, ci mântuieşte lumea aceasta, o înnoieşte, o primeneşte. Rămâne ca şi lumea să accepte mântuirea pe care Hristos ne-o dă în dar. Despre o anti-lume se poate vorbi în strădaniile monahismului de a se institui pe sine ca anticameră a Împărăţiei lui Dumnezeu, ca început al Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, ori, Împărăţia lui Dumnezeu a început, într-adevăr, în multe locuri pe pământ. Începe, de pildă, în fiecare biserică unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie, dar şi în fiecare mănăstire în care se vieţuieşte după logica lui Hristos cuprinsă în cuvintele Sale. Putem vorbi de o anti-lume în sensul că lumea cea nouă, pe care Hristos o sădeşte aici, nu funcţionează după logica lumii acesteia, după duhul veacului acestuia. Biserica a refuzat pactul cu felul de a fi al lumii, pentru că lumea, de multe ori, rătăceşte. De aceea, cred că monahismul este, şi el, un început al împărăţiei lui Dumnezeu în această lume”, a conchis părintele profesor Ocoleanu.
         În cadrul dezbaterilor au fost analizate mai multe puncte de interes actual din viaţa monahală oltenească (respectul faţă de ierarhie, ascultarea în mănăstire, participarea la sfintele slujbe etc.). Fiecare punct a fost intens analizat de participanţi, fiecare exprimându-şi în mod liber punctul de vedere. La final, hotărârile au fost aşezate într-un act oficial care a fost semnat de toţi participanţii la sinaxă. A fost ales de asemenea şi un consiliu duhovnicesc al stareţilor şi stareţelor din Mitropolia Olteniei. Totodată, la propunerea IPS Părinte Irineu, s-a stabilit organizarea anuală a acestei întâlniri, la Mănăstirea Tismana.
20 de ani de arhierie
          Pentru IPS Părinte Irineu, ziua de 6 octombrie a avut o încărcătură cu totul aparte. Înalt Preasfinţia Sa a sărbătorit 20 de ani de la hirotonia întru arhiereu. Fericitul eveniment a fost presărat cu flori, felicitări şi rememorarea momentului providenţial în care vrednicul de pomenire Nestor Vornicescu, fostul mitropolit al Olteniei, l-a uns pe actualul Mitropolit şi Părinte al credincioşilor Olteniei, IPS Irineu Popa, în noua deminitate de arhireu. 

 

 

Diac. Ioniţă Apostolache