26.10.2011 – Prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, la Craiova: Lumină şi bucurie duhovnicească pentru credincioşii craioveni

Relatari

 
       Praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir a adunat la Catedrala mitropolitană din Craiova mii de credincioşi. Sărbătoarea a culminat cu slujba Sfintei Liturghii, oficiate de un sobor format din şase arhierei, preoţi şi diaconi.

 

           Oraşul din inima Olteniei a pulsat zilele acestea în efervescenţa bucuriei spirituale izvorâtă din întâmpinarea mult aşteptatei prăznuiri a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitorul Cetăţii Băniei şi al Catedralei mitropolitane. Sărbătoarea a început din seara zilei de 25 octombrie, prin oficierea slujbei Vecerniei, unită cu Litia. A urmat tradiţionala procesiune cu moaştele Sfinţilor Nifon, Tatiana, Serghie şi Vah, pe traseul: Catedrală – Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi” – Universitate – Primărie – Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” – Catedrală. În fruntea miilor de credincioşi s-a aflat Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, însoţit de Înalt Preasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei şi Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. La întoarcere, Sfintele Moaşte au fost aşezate pe o esplanadă special amenajată în faţa Catedralei mitropolitane. Aici vor rămâne până la sfârşitul zilei de astăzi pentru a fi cinstite de credincioşi.

           
„Acest itinerariu poate fi asemănat cu parcursul vieţii noastre” 
La final, IPS Părinte Mitropolit Irineu a adresat un cuvânt de binecuvântare credincioşilor prezenţi, mulţumindu-le pentru participare şi pentru evlavia pe care au faţă de Sfântul Dimitrie. „Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie are o semnificaţie cu totul aparte pentru credincioşii din Cetatea Băniei. Fapt adeverit în această seară binecuvântată prin participarea dumneavoastră, în număr mare, la procesiunea sfântă şi binecuvântată cu sfintele moaşte păstrate în Catedrala noastră. Iar itinerariul parcurs poate fi asemănat cu parcursul vieţii noastre pe care dorim să mergem împreună cu Sfinţii lui Dumnezeu. În felul acesta arătăm că Domnul nostru este pretutindeni, că noi Îl binecuvântăm îndeosebi în Biserică, dar şi în afara ei. Şi anul acesta am mers în procesiune, călăuziţi de puterea Duhului Sfânt şi de Harul Dumnezeiesc al Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. El, care ne este permanent alături, pentru că acolo unde este Dumnezeu sunt şi Sfinţii Săi”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.

    
 „Să apărăm onoarea şi cinstea Sfintei Biserici!”
În ziua cinstitului praznic, de la primele ore ale dimineţii, părinţii slujitori au săvârşit slujba de sfinţire a Apei sau Agheasma Mică. La Sfânta Liturghie au mai slujit, alături de ceilalţi ierarhi menţionaţi, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului şi Preasfinţitul Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor.
La finalul Sfintei Liturghii, cuvântul de învăţătură a fost rostit de IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu. Înalt Preasfinţia Sa a subliniat faptul că, asemenea Sfântului Dimitrie, fiecare creştin este dator să lupte pentru credinţa ortodoxă: „Astăzi, din virtuţile Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, reţinem doar trei, care sunt menţionate în tropar. Prima însuşire a fost că Sfântul, prin jertfa pe care a suportat-o, a ales să trăiască în adevăr şi să nu se despartă de Hristos Domnul, Cel răstignit pentru păcatele noastre.” În continuare, IPS Părinte Mitropolit a arătat că nimeni nu are dreptul să înlocuiască pe Dumnezeu cu idolii şi închipuirile care izvorăsc din desfătările lumii. „Deci, biruindu-i pe păgâni, Sfântul Dimitrie ne dă şi nouă putere să-i învingem pe necredincioşii care vin înaintea noastră, îmbrăcaţi în haină înşelătoare. A doua sa virtute, pe care o menţionează Troparul, ne arată că Sfântul a surpat puterea lui Lie, şi a treia, ne arată că «la luptă îndrăzneţ l-a făcut pe Nestor». Cu toţii cunoaştem istoria acestui eveniment, când acel păgân Lie omora pe creştini spre desfătarea împăratului, trufindu-se cu puterea lui. Această mândrie a fost zdrobită de tânărul Nestor, care, întărit şi ocrotit de rugăciunile Sfântului Dimitrie, l-a biruit pe acesta. Şi noi, ca şi Sfântul Nestor, suntem chemaţi să călcăm în picioare mândria celor care batjocoresc învăţătura Bisericii noastre. Prin urmare, avem obligaţia să apărăm onoarea şi cinstea Bisericii, Trupul Tainic al Mântuitorului Hristos din care facem parte cu toţii”.

 
La sfârşit, IPS Părinte Mitropolit Irineu a mulţumit celor prezenţi la Sfânta Slujbă – arhierei, preoţi şi credincioşi,  rugând pe Dumnezeu ca participarea şi împreuna slujire să le fie spre mântuire.

     Diac. Ioniţă Apostolache,

                                                                                                     Gheorghe Cioiu