31.10.2011 – Bucurie duhovnicească în Parohia gorjeană Măru: IPS Părinte Irineu a resfinţit Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Relatari

  
Parohia Măru din Protopopiatul Târgu Cărbunești, județul Gorj, a îmbrăcat veșmântul de sărbătoare în Duminica a XXII-a de după Rusalii, cu ocazia resfinţirii Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din localitate. Atât slujba de târnosire, cât şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de Înalt Preasfinţitul Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. 

  
            La aproximativ 80 de km. distanţă de municipiul Craiova, în direcţia Melineşti – Stoina- Hurezani – Drăgăşani, pe graniţa dintre judeţele Gorj şi Vâlcea, localitatea gorjeană Măru a primit vizita IPS Părinte Mitropolit Irineu, cu ocazia resfinţirii bisericii parohiale, duminică, 30 octombrie. Bucuria evenimentului a fost intens trăită de cei peste 200 de credincioşi, parohieni și din localităţile învecinate.

 
„Împărăţia lui Dumnezeu nu este închisă bogaţilor”
            La finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a explicat pericopa evanghelică duminicală despre „Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr”. „Dumnezeu ne-a dat cele de trebuinţă pentru a putea împărţi şi fraţilor noştri care sunt lipsiţi. Cel bogat nu a primit bogăţia ca să o păstreze numai pentru sine şi să o folosească în scopul desfătărilor trupeşti. Sfântul Apostol Pavel ne spune că: «Nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne prisoseşte, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipseşte» (I Corinteni 8, 8). Iată cum cele pământești sunt rânduite ca într-o zi să se întoarcă în pământul din care au fost luate. În Împărăţia lui Dumnezeu vor merge numai faptele bune, inima smerită, cugetul curat, rugăciunea şi curăţenia sufletească, despre care spune Psalmistul: «Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi» (PS 50, 18). Aşadar, timpul existenţei noastre pământeşti, fie că se desfăşoară în demnităţi mari şi pline de cinste, fie că este afundat în lipsuri şi sărăcie, va fi cântărit de Dumnezeu la Înfricoşata Judecată, când fiecare dintre noi va primi după cum s-a silit în viaţă curată. Fără îndoială, Împărăţia lui Dumnezeu nu este închisă bogaţilor, exemple fiind în acest sens dreptul Iov sau Avraam. Ei nu au pus preţ pe bogăţiile agonisite, ci au considerat că sunt date de Dumnezeu spre binele tuturor”, a spus Părintele Mitropolit.
            În continuare IPS Părinte a subliniat importanţa recunoştinţei faţă de Dumnezeu pentru toate darurile primite în viaţă: „Dacă vom mulţumi totdeauna lui Dumnezeu pentru toate, cu siguranţă că El va înmulţi agoniseala noastră. Să ne aducem aminte de văduva din timpul Proorocului Ilie care nu avea decât puţină făină într-un vas şi câteva grame de ulei într-un ulcior. Ea mulţumea lui Dumnezeu şi nu se înspăimânta de seceta care dura de atâta vreme, arătând prin aceasta că are un suflet echilibrat, blând şi smerit, aşa cum ne spune Sfânta Scriptură: «Fericiţi cei blânzi că aceia vor moşteni pământul» (Matei 5, 5). Deci, Lazăr din Evanghelia de astăzi suferea cu o suferinţă liber acceptată, aşa cum ne spune Sfântul Luca. Prin exemplul său, evanghelistul ne arată că ceea primim de la Dumnezeu, toate ne rânduite spre mântuire”.
            În finalul cuvântului de învăţătură IPS Părinte Irineu a rânduit ca, pentru osteneala depusă în lucrarea de restaurare a sfântului locaş, părintele paroh Emanoil Popescu să fie ridicat la rangul de iconom stavrofor. De asemenea, au fost acordate mai multe gramate de mulţumire celor care şi-au adus aportul la înfrumuseţarea Bisericii.
            Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Măru, judeţul Gorj, a fost temeluită în anul 1906. În decursul timpului, datorită degradărilor suferite, Biserica a avut nevoie să fie restaurată. Lucrările de restaurare au început în urmă cu zece ani, la iniţiativa preotului Emanoil Popescu şi au fost duse la bun sfârşit prin sprijinul enoriaşilor şi al autorităţilor locale.

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot duminică, IPS Părinte Irineu a pus piatra de temelie la o nouă capelă în Parohia gorjeană Târgu Logreşti. Sfântul Locaş va fi închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. 

Diac. Ioniță Apostolache