31.10.2011 – Conferinţă despre prevenirea abandonului şcolar

Evenimente

 
       Asociaţia „Vasiliada” a Mitropolia Olteniei a organizat astăzi, în parteneriat cu Fundaţia „Copii în dificultate”, conferinţa cu tema „Modalităţi de cooperare inter-instituţională pentru prevenirea situaţiilor de abandon şcolar”. În cadrul acestor dezbateri au fost analizate mai multe probleme legate de abandonul şcolar şi de posibilitatea prevenirii lui, atât în zonele din mediile rurale cât şi urbane. Evenimenul s-a desfăşurat începând cu ora 12:00, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Mitropolitul Firmilian” din Craiova.

(Diac. Ioniţă Apostolache)