01.11.2011 – Întâlnire inter-instituţională dedicată prevenirii abandonului şcolar

Relatari

 
Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Mitropolitul Firmilian” din Craiova a găzduit, în ultima zi a lunii octombrie, o dezbatere cu tema: „Modalităţi de cooperare inter-instituţională pentru prevenirea situaţiilor de abandon şcolar”. Manifestarea, organizată de Asociaţia Vasiliada a Mitropoliei Olteniei, a reunit specialişti în domeniul educaţiei şi asistenţei sociale a  copiilor şi tinerilor de vârstă şcolară. Ea face parte dintr-un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European, derulat în parteneriat cu Fundaţia „Copii în dificultate” şi Primăria Săruleşti din judeţul Călăraşi, în scopul prevenirii şi diminuării fenomenului de abandon şcolar şi părăsire timpurie a şcolii.

       Asociaţia Vasiliada a invitat persoane implicate în procesul de prevenire a abandonului şcolar (profesori, diriginţi, consilieri şcolari, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean şi ai ONG- urilor care implementează programe în domeniul educaţiei din mediul urban şi rural). În cadrul  colocviului s-a lucrat pe două ateliere, unul care a reunit reprezentanţi din localitatea Lipovu, judeţul Dolj, acolo unde există o numeroasă comunitate rromă, afectată de fenomenul abandonului şcolar şi al doilea atelier, a reunit reprezentanţi din Craiova. Ambele ateliere au abordat teme de discuţie similare: stabilirea cauzelor principale ale abandonului şcolar şi identificarea modalităţilor şi a instituţiilor în măsură să intervină eficient pentru reducerea acestuia. Cu toţii au ajuns la concluzia că, principalele cauze care stau la baza abandonului şcolar sunt: sărăcia, familii dezorganizate, plecarea părinţilor la muncă în străinătate, lipsa oportunităţilor pe piaţa muncii pentru absolvenţi, mediul socio-cultural (îndeosebi comunităţi de rromi si comunităţi izolate) etc. Un accent deosebit a fost pus pe crearea unui parteneriat eficient între principalii factori decizionali în domeniu: biserica, şcoală, familia şi comunitatea. De asemenea, s-a identificat, la nivelul celor două comunităţi, posibilitatea creerii unei reţele de lucru şi de sprijin comun, în vederea prevenirii a cât mai multor situaţii de abandon şcolar.
      În cele două comunităţi din Arhiepiscopia Craiovei implicate în proiect, Craiova şi Lipovu, circa 200 de copii beneficiază de meditaţii şcolare, consiliere psihologică pentru copil şi familie, servicii de recuperare şi terapie, consiliere şi orientare şcolară, servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. Proiectul, în ansamblul său, oferă aceste servicii gratuit în cadrul a cinci centre de zi din Bucureşti, Curtea de Argeş. Craiova, Lipovu (Dolj) şi Săruleşti (Călăraşi).  
        „Acţiunile desfăşurate în procesul de combatere şi prevenire a fenomenului de abandon şcolar vizează în primul rând consilierea familiei, implicarea părinţilor care manifestă uneori o atitudine negativă faţă de educaţia copiilor lor. Apoi am mizat pe sprijinul reprezentanţilor comunităţilor, îndeosebi Şcoala şi Biserica, dar şi a tuturor ong- urilor şi  asociaţilor care derulează programe şi proiecte în domeniul educaţional.”
                                        Preot Adrian Stănulică, Preşedintele Asociaţiei Vasiliada
       „Acest gen de întruniri sunt foarte utile. Ele aduc idei noi, soluţii şi schimburi de experienţe între şcoli, instituţii şi specialişti implicaţi în combaterea şi prevenirea acestui fenomen, care, din păcate, ia amploare tot mai mare. La întâlnirea organizată de Asociaţia Vasiliada am identificat factorii principali ce concură la proliferarea abandonului şcolar şi încercăm să căutăm împreună soluţii şi să ne implicăm cât mai eficient.”

                                  Prof. Florina Gabrovean, Colegul Naţional Ştefan Odobleja

                                                                            (Gheorghe Cioiu)