03.11.2011 – Centrul de Incluziune Socială din Craiova a împlinit un an de activitate

Evenimente

 
    Săptămâna aceasta, Centrul de Incluziune Socială din Craiova al Asociaţiei Vasiliada, a împlinit un an de activitate . El a fost înfiinţat la 1 noiembrie 2010, în cadrul proiectului “Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”, de către Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, în parteneriat cu  Asociaţia Vasiliada a Mitropoliei Olteniei.

     
       În cele 12 luni de activitate, Centrul de Incluziune Socială din Craiova a oferit servicii pentru 200 de beneficiari – persoane cu dizabilităţi, familii monoparentale, familii cu mai mult de doi copii, persoane private de libertate, persoane infectate cu HIV, persoane de etnie rromă, tineri post-institutionalizaţi. Dintre cei 200 de beneficiari, 103 s-au inscris la cursurile de calificare, derulate pe parcursul acestui an, în meseriile de bucătar, lucrător comercial, îngrijitor la domiciliu, lucrător în cultura plantelor. Ultimul curs de calificare – operator introducere/validare/procesare date – a debutat la inceputul acestei săptămâni.  Pentru îndeplinirea scopului său Centrul a încheiate cinci parteneriate cu instituţii publice locale şi instituţii de învăţământ, iar 13 voluntari s-au alăturat, până în prezent, celor şase specialişi, care activează în cadrul centrului (un psiholog, un consilier de orientare profesională,un asistent social, doi lucrăori sociali, un responsabil centru).
       La nivel naţional, Centrul nostru are ca parteneri de prestigiu: Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia, Fundaţia Filantropia Timişoara, Parohia Reformată Bistriţa, Asociaţia Glasul Romilor Pro-Europa şi Asociaţia Partida Romilor „PRO-EUROPA”. Proiectul se desfăşoară  în opt regiuni ale ţării, în perioada septembrie 2010 – august 2013 şi urmăreşte promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4.210 de persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială). El este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.