14.11.2011 – Bucurie duhovnicească în Parohia gorjeană Brădet: Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” a fost resfinţătă

Relatari

 
Credincioşii Parohiei gorjene Brădetu au participat, în Duminica a XXV-a de după Rusalii, la slujba de resfinţirea a Bisericii cu hramul „Sfântul Vasile cel Mare”, din filia Bredeţelu. Ceremonialul de sfintire şi Sfânta Liturghie au fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. 

La o sută de ani de la punerea pietrei de temelie, Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Brădetu, comuna Mătăsari, judeţul Gorj, a primit haina luminoasă de praznic, fiind resfinţită de IPS Părinte Mitropolit Irineu. Sute de credincioşi gorjeni au luat parte la acest eveniment, înălţând rugăciuni de mulţumire către Preabunul Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate.

 
Dumnezeu are locul său în inima omului credincios 
Cuvântul de învăţătură, rostit de IPS Părinte la finalul Sfintei Liturghii, a adus lamuriri credincioşii prezenţi cu privire la pericopa evanghelica: „Pilda Samarineanului Milostiv”. „Pe Dumnezeu tebuie să-L iubim din toată inima şi din tot cugetul noastru, a subliniat Înalt Preasfinţia Sa. În inimă este centrul vieţii noastre afective. Dacă iubim pe cineva, îl iubim din inimă, pentru că inima este locul cel mai de cinste din fiinţa omului. Aici, îi aşezăm pe părinţii, fraţii, fii, fiicele, soţii, soţiile sau pe prietenii noştri. Evident, cât priveşte iubirea de Dumnezeu, ea trebuie să fie cu mult mai mare, pentru că Dumnezeu este Creatorul nostru şi cu El vrem să rămânem în unire veşnică. În sensul acesta, Hristos Domnul ne spune: «Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine » (Matei 10, 37-38). Aşadar, dacă iubim mai întâi pe Dumnezeu este loc şi pentru ceilalţi în inima noastră, însă dacă-i iubim pe oameni mai mult decât pe Dumnezeu, inima noastră nu-L mai poate primi şi pe Dumnezeu. Mai departe, Mântuitorul Hristos ne învaţă că trebuie să-L iubim «din tot cugetul nostru». Cugetul este întreaga noastră raţiune, gândire, înţelepciune, tot ceea ce concepem în mintea noastră. Deci, pentru a ne putea apropia de Dumnezeu, cugetul nostru trebuie să fie încălzit de puterea Duhului Sfânt ca să devină vrednic să se dăruiască Tatălui ceresc, aşa cum spunem de fiecare dată la Sfânta Liturghie: «Pre noi înşine şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm»”.

            Pentru osteneala depusă în lucrarea de restaurare a bisericii parohiale, părintele Vasile Popescu a fost ridicat la rangul se iconom, iar Domnul Primar, al localităţii Mătăsari, a primit gramată de multumire.

            Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din filia Brădeţelu, Parohia Brădetu, face parte din Protoieria Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj. Sfântul locaş a fost zidit în anul 1911, lucrările fiind finalizate în anul 1921. În anul 2010, părintele paroh Vasile Popescu, alături de credincioşii din parohie şi sprijinit de autorităţile locale, a reuşit să realizeze o serie de lucrări de restaurare a picturii şi de reconsolidare a sfântului lăcaş.

Diac. Ioniţă Apostolache