19.11.2011 – Sărbătoare la Mănăstirea Cârcea: IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Oteniei, va sfinţii pe 21 noiembrie pictura Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare” de la Manastirea Carcea.

Evenimente

 
De praznicul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, Mănăstirea „Sfântul Antonie cel Mare” – din localitatea Cârcea, judeţul Dolj primeşte binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, prilej în care va fi sfinţită pictura sfântului locaş şi va fi oficiată Sfânta Liturghie.
        Credincioşii doljeni din Craiova şi din localităţile învecinate sunt aşteptaţi de praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, la Mănăstirea Cârcea, pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de IPS Părinte Mitropolit Irineu. Aşezământul monahal, situat la numai câţiva km de Craiova, va îmbrăca, haină de sărbătoare cu ocazia prăznuirii celui de-al doilea hram şi a sfinţirii picturii bisericii, executate de maestrul Grigorie Popescu Muscel. 
                                      Mănăstirea Cârcea – repere istorice 
       Sfânta Mânăstire Cârcea este ctitoria ieromonahului Ioachim şi a schimonahiei Sofronia. Mitropolitul Nestor, de vrednică pomenire, a binecuvântat înfiinţarea acestei mănăstirii, sfinţită în anul 1992.
Astăzi mănăstirea este condusă de maica stareţă Eleodora Cristofir, fiica ctitorilor. Prin stăruinţa maicii Eleodora şi a celor 10 vieţuitoare s-a ridicat biserica de zid a mânăstirii, cu hramul Sfântul Antonie cel Mare şi Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, un corp pentru chilii şi o trapeză. Paraclisul sfintei mânăstiri este închinat Sfintei Treimi. Mânăstirea nu este lipsita nici de o tradiţie pioasă care spune că pe locul actualei mănăstiri a existat, în vechime, un schit de călugări. Dealtfel, există în apropiere şi o cruce cu însemnări chirilice, care ar certifica continuitatea monahală a locului. Tot referitor la această istorie se referă şi spusele bătrânilor satului, care vorbesc despre „fântâna călugărilor” şi despre cimitirul „La călugări”, aflat la aproximativ 500  metri de mănăstire, fiind străjuit de o veche bisericuţă.

(Diac. Ioniţă Apostolache, Marinela Porneală)