23.11.2011 – Sărbătoarea Maicii Domnului la Mănăstirea Cârcea: IPS Părinte Mitropolit Irineu a sfinţit pictura Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare”

Relatari

 
Praznicul Intrării Maicii  Domnului în Biserică a adunat sute de credincioşi la Mănăstirea doljeană Cârcea. Cu acest prilej, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a oficiat Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a picturii Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare”.

 
            Situată la circa de zece kilometri de municipiul Craiova, în direcţia Coşoveni – Leu – Caracal, Mănăstirea „Sfântul Antonie cel Mare” – Cârcea a fost vizitată luni, 21 noiembrie, de câteva sute de pelerini care au poposit aici la rugăciune. Bucuria duhovnicească a credincioşilor a fost sporită de prezenţa IPS Părinte Mitropolit Irineu care a sfinţit pictura cinstitului locaş şi a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

 

Maica Domnului este „catedrală a preoţiei noastre” 

            În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a elogiat vrednicia, curăţia şi sfinţenia Maicii Domnului, care a fost adusă de părinţii ei, Sfinţii Ioachim şi Ana, în Templul din Ierusalim. „Maica Domnului este cu adevărat împlinirea  tuturor simbolurilor din Templu. Este cetate, pentru că s-a făcut cu adevărat loc de sălăşluire pentru Fiul lui Dumnezeu. Ea este Noul Ierusalim, chivot al Legii, arcă a făgăduinţei, plinirea Vechiului şi Noului Testament, aşa cum au văzut-o odinioară proorocii. Maica Domnului este toiagul cel odrăslit al lui Aaron, care preînchipuia preoţia. Ea nu este aleasă să fie preot, ci să nască pe Arhiereul Hristos. De aceea Sfântul Proclu, Patriarhul Constantinopolului, într-una din cuvântările sale, o fericeşte şi spune: «Bucură-te catedrală întru care Fiul lui Dumnezeu se hirotoneşte arhiereu». Ea este rânduită să conducă spre Împărăţia lui Dumnezeu poporul cel binecredincios, care se roagă şi nădăjduieşte neîncetat în a ei mijlocire”, a spus IPS Irineu. La final, Înalt Preasfinţia Sa i-a felicitat pe ostenitorii sfântului aşezământ pentru lucrarea săvârşită şi i-a binecuvântat pe credincioşii prezenţi.
            Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” şi „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” a fost pictată de maestrul zugrav Grigorie Popescu – Muscel. Între locaşurile de cult din Oltenia, pictate de maestrul Popescu – Muscel până în prezent, se numără şi Biserica „Izvorul Tămăduirii” şi „Sfântul Irodion” de la Sfânta Mănăstire Lainici, din judeţul Gorj.
 

Diac. Ioniţă Apostolache