23.11.2011 – Un nou curs de calificare pentru persoane defavorizate finalizat de Asociaţia Vasiliada

Evenimente

 
Asociaţia Vasiliada a Mitropoliei Olteniei, a finalizat de curând cel de-al treilea curs de pregătire profesională derulat în cadrul proiectului “Centre de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”. Douăsprezece persoane s-au pregătit pentru calificarea în meseria de bucătar, unsprezece dintre ele reuşind să îl absolve. Dintre acestea, nouă sunt persoane cu dizabilităţi, iar celelalte două fac parte din categoria familiilor cu mai mult de doi copii. 
       Stagiul de pregătire a început la sfârşitul lunii mai şi s-a derulat pe parcursul a şase luni. În această perioadă, cursanţii au primit noţiunile teoretice necesare, concomitent cu efectuarea unei intense pregătiri practice desfăşurate în bucătăria Centrului de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost “Sfântul Vasile” din Craiova. Stagiul de pregătire s-a încheiat cu un examen susţinut în faţa unei comisii de specialitate şi a constat în susţinerea a două probe, una scrisă şi cealaltă practică. După corectarea lucrărilor scrise şi degustarea preparatelor culinare pregătite de cursanţi, membri comisiei i-au felicitat pe proaspeţii bucătari pentru rezultatele obţinute. Aceştia  vor primi certificate eliberate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care le vor atesta calificarea obţinută.
         Proiectul “Centre de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.