13.12.2011 – Sfântul Ierarh Spiridon prăznuit la Craiova: Liturghie arhierească la altarul Bisericii „Albe”

Relatari

 
Praznicul Sfântului Spiridon a adunat sute de credincioși la Biserica „Albă” din Craiova, care și-a sărbătorit ieri, 12 decembrie, hramul. Evenimentul a fost binecuvântat de prezența Înalt Preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

 
Sărbătoarea Ocrotitorului spiritual a început pentru credincioşii craioveni din Parohia „Sfântul Spiridon” încă de duminică seara, prin participarea la slujba Vecerniei unită cu Litia. În ziua praznicului, la primele ceasuri ale dimineții, părinții slujitori au oficiat slujba Utreniei și Acatistul Sfântului. A urmat Sfânta Liturghie, care a fost sâvârșită de IPS Părinte Mitropolit Irineu, alături de un sobor de preoți și diaconi. La final, Inalt Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat personalitatea proeminentă a Sfântului Spiridon, Episcopul Trimitundei, apărătorul credinței ortodoxe la Sinodul I Ecumenic. „Sfântul Ierarh Spiridon a fost mai întâi păstor de suflete, Dumnezeu alegându-l, datorită vieții sale curate, spre a îndruma turma cea cuvântătoare a credincioşilor Săi. Exemplul lui a rămas viu și lucrător în toată lumea, sfintele sale moaște fiind așezate astăzi la loc de cinste în Insula Corfu. El este cu adevărat exempul omului înțelept care «și-a zidit casa pe stâncă», așa cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos. Înțelepciunea o primește de la Dumnezeu care Se sălășluiește întrânsul. Din gura sa adevărul Scripturii se vestește cu putere multă, răsărind și înmulțindu-se în fapte bune. Și-a temeluit viața pe credința și frica de Dumnezeu, după cuvintele înțeleptului Solomon: «Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii» (Pildele lui Solomon 1, 7). El s-a temut de Dumnezeu, dar nu cu teama celui ce a greșit și așteaptă pedeapsă, ci cu grija celui ce doreşte tot timpul să nu-L supere.  Pentru aceasta s-a ostenit toată viața în post și rugăciune, ca să-și înfrâneze și trupul, și sufletul, și mintea și să le îndrepte cu cucernicie spre Tatăl cel Ceresc”, a spus IPS Părinte. 
Veche ctitorie boierească
Biserica „Sfântul Spiridon” este situată pe o mică colină, în inima Craiovei, nu departe de Teatrul Naţional şi de Universitate. Sfântul locaș este ctitoria boierilor Vlădoieni și a fost zidit în anul 1758, în timpul domnitorului Constantin Nicolae Mavrocordat, episcop de Râmnic fiind Grigorie Socoteanu. Credincioşii o cunosc sub numele de Biserica „Albă”, datorită aspectului exterior. Trecutul ei este încărcat de istorie, purtând pe umeri două secole şi jumătate de spiritualitate ortodoxă, normativă pentru generaţiile de credincioşi care i-au trecut pragul. A fost temeluită foarte aproape de periferia oraşului. Zona în care a fost construită se numea pe atunci Valea Vlădicii, denumire luată de la clădirile boierilor Vlădoieşti, ce se găseau în apropiere. Pe locul actualei biserici a existat iniţial un lăcaş de cult din nuiele, ridicat cu osteneala boierului Tudor Berindei. Vechea bisericuţă purta hramul „Sfântului Ierarh Nicolae”, care a fost păstrat ca al doilea ocrotitor al sfântului locaş, până astăzi.
În decursul timpului, a fost reparată de mai multe ori, ultima dată în perioada 1998 – 2000. Cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la temeluire, în anul 2008, părintele paroh Alexandru Izvoranu, împreună cu enoriaşii săi, a ridicat în curtea bisericii o frumoasă troiţă de stejar, sculptată, care a fost sfinţită chiar în ziua de prăznuire a Sfântului Spiridon de către IPS Părinte Irineu. În anul 2010 a fost adus din insula Corfu și așezat spre închinare unul din papucii Sfântului Spiridon.

(Diacon Ioniţă Apostolache)