27.12.2011 – Slujbă arhierească la ctitoria Cuviosului Nicodim de la Tismana

Relatari

 
Câteva sute de credincioşi au participat luni, 26 decembrie, la slujba Sfintei Liturghii arhiereşti săvârşite la Mânăstirea Tismana din judeţul Gorj, cea mai importantă ctitorie a Sfântului Cuvios Nicodim. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei religioase, racla cu părticele din moaştele Cuviosului Nicodim a fost purtată în procesiune în jurul bisericii.

     „Sfântul Nicodim este mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu, model de viaţă curată, de sfinţenie, pentru că şi noi, dacă urmăm pilda vieţii lui, ne vom mântui negreşit. Aşa cum el a urmat pe Sfinţii Părinţi şi noi dacă-l urmăm vom ajunge în ceata celor binecuvântaţi”, a mărturisit Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu, în cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor prezenţi. 

       Mănăstirea Tismana a reprezentat, începând cu secolul al XIV-lea, un adevărat centru de spiritualitate creştin-ortodoxă, „cea mai veche si mai măreaţă dintre mănăstirile de peste Olt”, după cum o numea scriitorul Grigore Alexandrescu. A fost ctitorită de Cuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana (1310-1406). Construcţia din zid a fost realizată cu sprijinul material al domnitorilor Basarabi: Radu Negru Voievod (1377-1383) şi fiii acestuia Dan I (1384- 1386) şi Mircea cel Bătrân (1386-1418). Biserica Mânăstirii a fost sfinţită la 15 august 1378 cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, fapt atestat documentar de hrisovul Voievodului Dan I din 1385, octombrie 3, care se păstrează şi astăzi. Lăcaşul de cult este construit în stil bizantin, plan triconc, cu ziduri de piatră foarte groase, cu trei turle pe naos, pronaos şi pridvor.

(Gheorghe Cioiu)