07.01.2012 – Eveniment pentru teologia Bisericii din Oltenia: Revista „Mitropolia Olteniei” a primit acreditarea CNCS

Evenimente

 
De curând a văzut lumina tiparului nr. 5-8/2011 al Revistei „Mitropolia Olteniei”. Odată cu această ultimă apariţie editorială, prestigioasa publicaţie teologică a dobândit şi acreditarea Colegiului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) pentru categoria B.
 
       Anul 2012 a adus Revistei „Mitropolia Olteniei” un dar cu totul special. Pentru prima dată, în istoria de peste o jumătate de secol de la primul număr publicat, Revista oficială a Arhiepiscopiei Craiovei şi-a dobândit meritatul statut de publicaţie recunoscută în cadrul CNCS, categoria B. Rezultatele au fost afişate la sfârşitul lunii decembrie, anul trecut, după o lungă şi grea perioadă de evaluare. Mai mult decât atât, publicaţia Arhiepiscopiei Craiovei figurează pe locul trei în lista afişată, după cum se poate vedea pe linkul: http://www.cncs-uefiscdi.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_rev_6.pdf. Informaţiile cu privire la conţinutul revistei, autori, norme de publicare etc. se pot găsi pe situl oficial al publicaţiei: http://www.revista-mitropoliaolteniei.ro/ . 
            O analiză dogmatică asupra treptei arhieriei 
Aşezat, după cum ne-am obişnuit, într-o deosebită prezentare grafică, ultimul număr publicat, 5-8/2011, însumează o serie de studii, traduceri şi recenzii de real interes pentru iubitorii de teologie din ţară şi de peste hotare. Încă din primele pagini, Înalt Preasfinţitul Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, abordează un subiect de maxim interes pentru viaţa Bisericii Ortodoxe: „Responsabilitatea episcopului faţă de harul arhieriei sale şi faţă de hirotoniţii săi”. În acest sens, IPS Părinte Mitropolit analizează dimensiunea de jertfă, desprinsă din treapta harică a arhieriei: „Arhiereul este în primul rând mediator între Dumnezeu şi oameni, este «sfinţitorul» vieţii prin cuprinderea întregii creaţii în voinţa şi rânduiala divină. Puterea lui se exercită în comuniune cu lumea şi cu Dumnezeu, ea fiind desăvârşită în jertfă. Fără îndoială jertfa este legată de iubire, ea fiind însăşi descoperirea şi realizarea iubirii. Astfel, şi puterea cu care este înzestrată arhieria ţine de jertfa euharistică, a morţii şi Învierii Mântuitorului Hristos. Este cunoscut faptul că Mielul lui Dumnezeu jertfit pe Golgota se află permanent ca jertfă de-a dreapta Tatălui, devenind lucrare divină încredinţată de Hristos Sfinţilor Apostoli şi urmaşilor lor în calitate de arhierei şi preoţi” (p. 8).
Al doilea studiu, publicat în limba franceză, aparţine profesorului Philippe Lefebvre: „Regards sur le corps des messies dans les livres de Samuel”. Pe parcursul celor 24 de pagini, autorul detaliază comparativ sensul mesianic al textelor desprinse din cartea profetului Samuel. Este o reevaluare a rolului pe care l-au jucat regii mesianici în istoria vetero-testamentară. În continuare, părintele conf. univ. dr. Constantin Băjău, de la Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei, tratează „Importanţa lecturii şi tâlcuirii Sfintei Evanghelii în cadrul Sfintei Liturghii, din perspectivă patristică”.
 
Studii cu subiect istoric
Studiile cu caracter istoric ocupă în acest număr un spaţiu mai mare. Primul dintre ele, semnat de pr. lect. univ. dr. Sergiu Popescu, face referire la viaţa martirică a ultimului stareţ de la Mănăstirea Tismana, protosingherul Gherasim Iscu. Părintele lect. univ. dr. Ion Rizea a surprins principalele coordonate biografice ale Sfântului Grigorie Decapolitul, iar pr. drd. Nicuşor Popescu a analizat perioada de arhierie a Sfântului Calinic de la Cernica. Părintele dr. Constantin Calibia a analizat „Legăturile Banatului cu Ţara Românească în timpul domniei lui Mihai Viteazul”. Ultimul studiu istoric îi aparţine părintelui arhim. Ioeronim Creţu şi are ca subiect: „Cucerirea Ţării Sfinte de către arabii musulmani şi termenii capitulării Ierusalimului”.
La secţiunea „Traduceri”, Radu Săvulescu, masterand al Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei din Craiova, publică un fragment din opera Sfântului Ioan Damaschin, „Dialog între un sarazin şi un creştin”. La rubrica recenzii, pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu şi pr. asist. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan prezintă lucrările: „Valenţe creştine în gândirea lui Mircea Eliade”, semnată de Adrian Boldişor şi publicată la Editura „Mitropolia Olteniei” şi „Dogmatica patristică ortodoxă: o expunere concisă”, de pr. Ioannis Romanides, tradusă de Dragoş Dâscă la Editura Eclesiast din Sibiu.
 

Diac. Ioniţă Apostolache