08.01.2012 – De praznicul Sfântului Ioan Botezătorul: Liturghie arhierească în Parohia Brânduşa din Craiova

Relatari

 

 
De praznicul „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” s-a împlinit o dorinţă mai veche a credincioşilor din Parohia craioveană Brânduşa. Aceea de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

 
       Sosirea IPS Părinte Irineu în Parohia „Sfântul Nicolae”- Brânduşa” din Craiova, în ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, sâmbăta, 7 ianuarie, a fost prilej de îndoită bucurie pentru credincioşi: Mitropolitul Olteniei a oficiat slujba Sfintei Liturghii şi a săvârşit Taina Botezului pentru trei prunci, copiii a trei preoţi din Arhiepiscopia Craiovei.

                   
   „Cel mai presus decât oştile puterilor cereşti” 
       În cuvântul de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a vorbit credincioşilor prezenţi despre viaţa şi faptele de sfinţenie ale Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre proorocii Vechiului Testament şi Binevestitorul venirii Mântuitorului Iisus Hristos. „Sfântul Ioan Botezătorul a fost chemat de Dumnezeu să petreacă în pustie unde s-a hrănit cu miere sălbatică şi cu lăcuste. Toată viaţa lui a fost un postitor. Acest lucru îl arată fariseii şi cărturarii, amintind, printre altele, că niciodată nu a consumat vreo băutură ameţitoare. În pustie a învăţat de la Duhul Sfânt, prin revelaţii succesive, cuvintele Scripturii pe care le vesteşte în predica sa. Am putea spune că a trăit în comuniune cu îngerii şi cu Dumnezeu Însuşi. Aceste lucruri ne sunt pe deplin încredinţate, deoarece ştim că totdeauna Dumnezeu ne descoperă prin rugăciune ceea ce trebuie să facem în viaţa noastră. Acolo, în pustie, Sfântul Ioan primeşte în mod tainic detalii despre Mântuitorul Hristos: «Pe Care vei vedea Duhul cogorându-Se şi rămânând peste El, Acela este  Cel ce botează cu Duh Sfânt» (Ioan 1, 33). Şi venind înaintea Domnului Hristos, el spune că nu este vrednic nici măcar să-I dezlege cureaua încălţămintelor. El nu se consideră nici măcar precum un sclav, deoarece stătea înaintea Celui care era slujit de heruvimi şi serafimi. Domnul Hristos îi răspunde că el trebuie să fie acela care îl boteză pentru a se împlini rânduiala dumnezeiască”.
       În continuare, Înalt Preasfinţia Sa a precizat faptul că Sfântul Ioan Botezătorul, deoarece L-a botezat pe Domnul Hristos în Iordan, este mai presus decât puterile îngereşti. De asemenea, IPS Părinte a subliniat şi deosebirea dintre Maica Domnului şi Sfântul Ioan: „Maica Domnului este mai presus decât Sfântul Ioan prin faptul că L-a născut, iar ceea ce este Mântuitorul cu firea omenească este din carnea, oasele şi sângele Preasfintei Născătoare. Iată ce legătură există între Dumnezeu şi om. De aceea Apostolul Pavel avea să spună mai târziu că noi suntem din neamul lui Dumnezeu”.
      La final, IPS Părinte i-a felicitat pe credincioşii care poartă numele Sfântului Proroc, menţionând că „este cel mai întâlnit nume la poporul român, fapt  ce se constituie şi într-o adevărată vocaţie a neamului nostru, aceea de a fi slujitor al Domnului Hristos”.
       Biserica Brânduşa a fost construită în anul 1793, pe locul unei mai vechi biserici de lemn. Situată pe strada Brânduşa, biserica este cunoscută îndeosebi sub denumirea de „Brânduşa” după numele uneia din cele mai vechi mahalale din Craiova. În urma unor lucrări de renovare a fost resfinţită pentru prima dată în anul 1855 de către Sfântul Ierarh Calinic, pe atunci Episcop al Râmnicului – Noului Severin. De-a lungul anilor sfântul locaş a suferit mai multe reparaţii, ultima având loc în timpul vrednicului de pomenire mitropolit Nestor al Olteniei, care a resfinţit-o la 3 iulie 1991, când biserica a primit ca dar şi hramul „Toţi Sfinţii”.

Diac. Ioniţă Apostolache