09.01.2012 – Slujire arhiereasca în Catedrala Maicii Domnului din Craiova: „Hristos, Călăuza şi Luminătorul mântuirii noastre”

Relatari

 
Câteva sute de credincioşi craioveni au participat, în Duminica după Botezul Domnului, la Sfânta Liturghie oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în sobor de preoţi şi diaconi, la altarul Paraclisului mitropolitan „Maica Domnului – Dudu” din Cetatea Băniei.

        Cea mai mare biserică din Craiova, aflată sub ocrotirea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 8 ianuarie, cu prilejul săvârşirii Sfintei Liturghii arhiereşti. Credincioşi din toate zonele oraşului au dorit să participe la acest eveniment duhovnicesc care a reprezentat în fapt, epilogul Sfintelor Sărbători de iarnă.
       În cuvântul rostit la finalul slujbei religioase, IPS Părinte Mitropolit Irineu a detaliat principalele învăţături ale pericopei evanghelice de la Matei 4, 12 – 17. „Mântuitorul Hristos reprezintă Lumina şi Călăuzitorul tuturor neamurilor pe drumul către mântuire, spre Împărăţia cea veşnică. El este luminătorul preînchipuit în Vechiul Testament prin norul luminos, sau stâlpul de foc care conducea poporul evreu spre ţara făgăduinţei. Dacă atunci Domnul a condus un popor, iată că astăzi El conduce întreaga umanitate spre Împărăţia Părintelui Ceresc”. În continuare, IPS Părinte a subliniat necesitatea primirii acestei lumini dumnezeieşti cu sufletele curăţite de păcate: „Numai cei care au lumina Botezului, lumina Duhului Sfânt, aceia vor vedea pe Dumnezeu. Iar lumina vine şi rămâne numai în sufletele curăţite de păcate, în sufletele celor care cred cu putere. Iată de ce, în icoane, sfinţii sunt împodobiţi cu aureole, deoarece ei sunt păstrători ai luminii divine care străluceşte în jurul capetelor şi feţelor lor. Mântuitorul a venit în lume pentru a ne aduce lumina cea sfântă şi adevărată, iar noi avem datoria să o păstrăm cu luare aminte pentru a ne fi călăuză pe drumul spre veşnicie, spre Împărăţia cea Cerească”.

 
Biserica Maica Domnului – Dudu, repere istorice
            Ridicarea Bisericii „Maica Domnului – Dudu” între anii 1750 şi 1756, este legată de o frumoasă legendă. Astfel, în livada ce se găsea la început pe locul bisericii, un negustor  a descoperit, în desişul unui dud bătrân, o icoană gravată pe lemn cu chipul Maicii Domnului. De la această întâmplare, craiovenii au botezat măreaţa catedrală cu numele de „Maica Precista de la Dud” sau „Madona Dudu”. Forma actuală a bisericii datează din perioada 1928-1938, când a fost complet refăcută. De-a lungul celor aproape trei secole de existenţă, sfântul locaş a jucat un rol de seamă în viaţa urbei, atât prin activităţile pastoral misionare, dar şi prin cele filantropice desfăşurate aici. Din fondurile acestei biserici au fost construite şi întreţinute mai multe şcoli şi s-au acordat burse pentru cei cu posibilităţi materiale reduse. Printre bursieri s-au numărat şi personalităţi precum Nicolae Titulescu şi Constantin Brâncuşi. Sfântul locaş deţine o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus. 

Gheorghe Cioiu