18.01.2012 – Sfântul Antonie cel Mare, cinstit în Arhiepiscopia Craiovei: Hram la mănăstirea doljeană „Cârcea”

Relatari

 

 
Mănăstirea Cârcea, de lângă Craiova, şi-a sărbătorit hramul marţi, 17 ianuarie, de praznicul Sfântul Antonie cel Mare. În zi de aleasă sărbătoare pentru obştea de maici a sfântului aşezământ monahal, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Momentele liturgice s-au încheiat cu o slujbă de Parastas, pentru toţi ctitorii şi binefăcătorii acestui locaş monahal care au trecut la Domnul.

 
Sfântul Antonie, „model de nevoinţă şi osteneală pe drumul spre mântuire” 
       IPS Părinte Mitropolit Irineu a subliniat în cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii că Sfântul Antonie cel Mare constituie un model pentru fiecare creştin, fie el monah sau mirean, datorită vieţii sale curate şi credinţei cu ajutorul căreia a reuşit să înfrunte ispitele venite de la vrăşmaşul diavol. „Sfântul Antonie nu este numai modelul monahilor, ci şi al tuturor dreptmăritorilor creştini aflaţi în căutarea mântuirii. Cu toţii suntem chemaţi la practicarea virtuţilor creştine şi la împlinirea sfaturilor evanghelice, ajutându-ne de cele două mari daruri pe care le-am primit de la Dumnezeu: Postul şi Rugăciunea”. În continuare, Mitropolitul Olteniei a precizat cât de importantă este smerenia în  viaţa noastră, ca acoperământ pentru toate faptele bune pe care le săvârşim: „Sfântul Antonie a înţeles că smerenia este acoperământul tuturor faptelor noastre bune, indiferent că sunt mari sau mici. În acest sens, Mântuitorul Hristos ne îndeamnă: «Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi: slugi netrebnice suntem, pentru că ceea ce eram datori să facem am făcut» (Luca  17, 10). Cu ce te-ai putea mândri  – se întreabă un Sfânt Părinte al Bisericii – dacă Avraam se consideră pământ şi cenuşă? Ai putea oare să fii mai bun decât Avraam? Nici pe departe, întrucât acesta este modelul de credinţă pe care Sfântul Apostol Pavel ni-l prezintă în epistola sa către evrei. Aşadar, avem nevoie de rugăciune, de post şi de multă smerenie pentru a fi cu adevărat ucenici şi urmaşi ai Sfântului Antonie cel Mare”, a conchis IPS Irineu.