23.01.2012 – Duminica vameşului Zaheu în Arhiepiscopia Craiovei: Liturghie arhierească în ctitoria familiei Ştirbei

Relatari

 
Cea de a XXXII-a Duminică de după Rusalii, închinată mărturisirii de credinţă făcută de vameşul Zaheu, a adunat peste două sute de credincioşi la Paraclisul mitropolitan „Sfânta Treime” din Craiova. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

 
       Ctitoria familiei domnitorului Barbu Ştirbei a primit duminică, 22 ianuarie, vizita IPS Părinte Irineu care a oficiat aici Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. După slujbă, Mitropolitul Olteniei a explicat credincioşilor pericopa evanghelică (Luca 4, 1-10) despre pocăinţa vameşului Zaheu.

 
                                 „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia”
 
       IPS Părinte Mitropolit a arătat că dorinţa vameşului Zaheu, de a-L vedea pe Mântuitorul Hristos, i-a schimbat viaţa şi l-a transformat într-un apostol al Evangheliei Sale. „Pocăinţa lui Zaheu este privită de Sfântul Luca în primul rând din punct de vedere duhovnicesc. El s-a urcat în dud, adică a crescut în viaţa duhovnicească, din momentul în care a auzit despre Mântuitorul Hristos. S-a urcat undeva mai sus decât cei care erau în preajma Domnului. Aceştia Îl urmau, Îl ascultau, dar niciunul nu s-a putut ridica la înălţimea credinţei şi pocăinţei lui Zaheu. Unii dintre ei au început să cârtească, zicând că Mântuitorul «a intrat să găzduiască la un păcătos». Prin pocăinţa dovedită, a subliniat în continuare IPS Părinte, Zaheu a intrat în prezentul mântuirii, împreună cu toţi cei din casa lui: „Domnul a intrat la Zaheu, pentru că «astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia». Acest astăzi este asemănător cu cel pe care Hristos l-a făgăduit tâlharului de pe cruce: «Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai» (Lc. 23, 43). Prin urmare, există un prezent continuu al existenţei noastre, căci Domnul Hristos, când vine şi se aşează în noi, ne face să trăim într-un prezent veşnic care duce spre Împărăţia Cerurilor”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.
       În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Ioan Iulian Lascu a primit Taina Hirotoniei întru diacon pe seama Parohiei Negoieşti, Protopopiatul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj.
 
                   Biserica „Sfânta Treime” – o bijuterie a stilului arhitectonic bisericesc
       Biserica „Sfânta Treime” din Craiova este o bijuterie arhitectonică, reclădită în secolul al XVIII-lea pe vechi temelii de cunoscutul arhitect şi restaurator francez André Leucomte de Nouy, cu banii principilor Alexandru şi Dimitrie Ştirbei. Prima biserică în stil brâncovenesc a fost ridicată aici de jupâneasa Dumitrana Ştirboaica între anii 1765-1768. Aici s-au adăpostit arnăuţii veniţi de la Bucureşti în 1821 pentru a-l prinde pe Tudor Vladimirescu. La lucrările de înfrumuseţare şi reconsolidare a bisericii au participat şi membrii familiei princiare Ştirbei: marea vorniceasă Ecaterina Bibescu şi mai ales fiul ei, marele logofăt şi viitorul domn al Ţării Româneşti, Barbu Ştirbei. Din fondurile bisericii s-a construit în 1890 un dispensar medical pentru persoanele sărace, care a funcţionat aici până în 1939.
       Datorită calităţii sale de paraclis voievodal, cinste de care s-a bucurat ani de-a rândul, Biserica „Sfânta Treime” – Ştirbei din Craiova a fost şi este considerată o capodoperă a arhitecturii bisericeşti din oraş şi din întreaga Oltenie. Pictura de o frumuseţe aparte, mobilierul lucrat în Franţa şi montat aici în anul 1906, clopotniţa care şi-a păstrat forma originală din timpul primei construcţii, avantajul poziţiei sale (este aşezată chiar în centrul oraşului), toate acestea fac din Biserica „Sfânta Treime” unul dintre cele mai importante obiective turistice ale municipiului Craiova.
       În biserică sunt îngropaţi Dumitrache Bibescu şi soţia sa, Catinca Văcărescu. Este singura biserică din Craiova care are statuia ctitorului în curte; monumentul domnitorului Barbu Ştirbei (stând în permanenţă de veghe la uşa casei sale) a fost sculptat de Jean Lecomte de Nouy- fratele lui André de Nouy.

Diac. Ioniţă Apostolache