26.01.2012 – Praznicul Sfântului Grigorie Teologul în Arhiepiscopia Craiovei: Seminarul Teologic din Craiova şi-a sărbătorit Ocrotitorul

Relatari

 
Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova a îmbrăcat miercuri, 25 ianuarie, haină de sărbătoare pentru a-şi cinsti aşa cum se cuvine Ocrotitorul spiritual. Cadrele didactice şi elevii seminarişti ai acestui aşezământ de spiritualitate şi cultură teologică, atestat documentar încă din anul 1483, au pregătit pentru această zi un program special, onorat de prezenţa Mitropolitului Olteniei, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu.

 
       Manifestările dedicate hramului Seminarului au început la orele dimineţii, prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către Înalt Preasfinţitul Irineu, înconjurat de părinţii profesori. Sfânta Liturghie a fost urmată de o slujbă de Parastas pentru ctitorii, profesorii, elevii şi binefăcătorii acestui aşezământ teologic care au plecat la Domnul.
 În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a evidenţiat personalitatea marelui Sfânt şi Teolog al Bisericii Ortodoxe: “Sfântul Grigorie a fost chemat să devină păstor de suflete în vremuri grele, de mari confruntări dogmatice. El primeşte şi apelativul de Teologul, deoarece, nu numai cu învăţătura profundă şi cuvântul său, ci şi cu viaţa şi trăirea lui spirituală, se ridică până la contemplarea Sfintei Treimi, fiind cunoscut şi ca teolog al Sfintei Treimi. Întreaga operă, cuvântările sale teologice, ne descoperă un suflet frământat de dorul după dumnezeire, după dragostea divină. Permanent, el s-a ridicat spre culmile cele mai înalte pentru a înţelege tainele lui Dumnezeu. Descoperind tainele învăţăturii creştin ortodoxe prin experienţa personală, ca un fluier păstoresc el a condus şi conduce şi astăzi, mulţimi de tineri teologi şi de credincioşi pe calea mântuirii, aşa cum păstorul duce oile sale spre păşunea cea bogată.” În încheiere, IPS Irineu i-a îndemnat pe elevii seminarişti să cerceteze opera teologică a Sfântului Grigorie şi să-l aibă întotdeauna ca model de viaţă şi credinţă în Mântuitorul Iisus Hristos.

 
          Manifestările au continuat în sala de festivităţi a Seminarului cu tradiţionala serbare pe care cadrele didactice şi elevii seminarişti o organizează an de an în cinstea Protectorului lor spiritual.  Evenimentul a fost deschis printr-un cuvânt de bun venit rostit de părintele director, Constantin Popescu. Apoi, părintele prof. Gheorghe Pârva a vorbit despre opera şi personalitatea teologică a Sfântului Grigorie Teologul. Elevii seminarişti au prezentat în continuare un recital de poezie (coordonator pr. prof. Cristin Alexandru Sperlea) şi o scenetă religioasă pusă în scenă sub coordonarea prof. Angel-Cristian Stăiculescu. Corul Seminarului Teologic, dirijat de prof. Victor Şapcă, a înfrumuseţat atmosfera de sărbătoare printr-un buchet de cântări religioase specifice momentului. La finalul serbării au fost răsplătiţi câştigătorii concursului de creaţie Sfântul Grigorie Teologul – Dascălul sufletelor noastre, desfăşurat luni, 23 ianuarie. Premiile, constând în diplome, cărţi şi sume de bani au fost înmânate în cadru festiv de IPS Irineu. 

(Gheorghe Cioiu)