31.01.2012 – Învăţământul teologic universitar oltenesc, la ceas aniversar: Sfinţii Trei Ierarhi prăznuiţi la Craiova

Relatari

 
Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, patronii învăţământului teologic de grad universitar şi implicit ai Facultăţii de Teologie din Craiova, a adunat laolaltă studenţi şi profesori în Paraclisul mitropolitan „Madona Dudu” din Bănie. Sfânta Liturghie a fost oficiată în sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.

 
Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor şi Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului au slujit împreună Sfânta Liturghie, la altarul Catedralei „Madona Dudu” din Craiova, cu prilejul praznicului Sfinţilor Trei Ierarhi. La slujbă au fost prezenţi studenţi de la Facultatea de Teologie din Craiova, cadre didactice şi credincioşi din toate zonele oraşului.

 
„Modele de viaţă duhovnicească şi trăitori ai poruncilor evanghelice”
După Sfânta Liturghie, asist. univ. dr. Mihai Ciurea a prezentat pe larg viaţa, opera şi faptele de sfinţenie ale Sfinţilor Trei Ierarhi. IPS Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre rolul sfinţilor în viaţa noastră, ca mijlocitori şi rugători înaintea lui Dumnezeu: „Sfinţii Trei Ierarhi sunt modele de viaţă duhovnicească, învăţători ai credinţei strămoşeşti şi trăitori ai poruncilor evanghelice la cel mai înalt rang. Ei ne dau putere să mergem mai departe pe calea mântuirii, fiind mijlocitori neobosiţi înaintea  Părintelui Ceresc. Sub ocrotirea lor ne simţim apăraţi de toate ispitele vieţii şi în acelaşi timp purtaţi în rugăciunile lor spre Tronului Preasfintei Treimi”. Totodată, IPS Părinte a menţionat că sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi poate constitui un moment de evaluare a activităţii universitare desfăşurate pe parcursul anului trecut: „Această întâlnire poate fi considerată şi un moment de bilanţ pentru Facultatea noastră de Teologie, de apreciere şi evaluare a activităţii studenţeşti în decurs de un an de zile. Putem spune că, prin ajutorul lui Dumnezeu şi cu rugăciunile Sfinţilor Trei Ierarhi, am realizat multe lucruri frumoase şi folositoare pentru viaţa bisericească din Oltenia. Astfel, Facultatea Mitropoliei noastre este o bucurie pentru toţi ierarhii şi satisface nevoile misionare din întreaga Biserică olteană”.
Praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi a adus bucurie duhovnicească în sufletele studenţilor şi profesorilor Facultăţii de Teologie din Craiova. „Sunt trei dintre cei mai importanţi Sfinţi Părinţi ai tradiţiei noastre ortodoxe. Ei au rămas şi astăzi pilde vii pentru tinerii noştri, iubitori de învăţătură şi teologie. Aceştia au de învăţat de la Sfântul Vasile cel Mare teologhisirea ca atare, dăruirea pentru slujirea săracilor sau modelul desăvârşit de viaţă monahală. De la Sfântul Grigorie Teologul se pot deprinde cu profunzimea teologhisirii şi a filosofării. Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne o pildă de viaţă ascetică şi dăruire”, a spus părintele conf. univ. dr. Picu Ocoleanu.
„Pentru noi studenţii, sărbătoarea de astăzi aduce trei mari modele de viaţă, învăţătură şi credinţă ortodoxă. Suntem, aşa cum a supus IPS Părinte Irineu, la momentul bilanţului pentru că exemplul vieţii lor, zugrăvit astăzi, la ceas de praznic, ni se descoperă ca o adevărată evaluare a faptelor noastre şi a rezultatelor la învăţătură, pe parcursul unui an de zile” (Florin Popescu, anul IV, secţia Teologie Pastorală).
 

 (Diac. Ioniţă Apostolache)