03.02.2012 – Praznicul Întâmpinării Domnului, la Mănăstirea Jitianu: „Taina credinţei îi descoperă bătrânului mântuirea”

Relatari

 
       Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, la altarul Bisericii „Sfântul Dimitrie” de la mănăstirea doljeană Jitianu. La final, IPS Părinte a rostit un cuvânt de învăţătură.

       Marele praznic al Întâmpinării Mântuitorului Hristos în templul din Ierusalim, a fost cinstit în mod deosebit de credincioşii din Arhiepiscopia Craiovei care au înălţat rugăciuni în bisericile de enorie sau în aşezămintele monahale. Mănăstirea Jitianu, situată la mai puţin de 10 km de municipiul Craiova, a primit vizita IPS Părinte Mitropolit Irineu care a oficiat Sfânta Liturghie în sobor de preoţi şi diaconi.

 
   „Dreptul Simeon este purtat dincolo de ceea ce văd ochii obişnuiţi ai oamenilor”
        La finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit a vorbit despre semnificaţia praznicului, detaliind învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică de la Luca 2, 22-40. IPS Părinte a subliniat totodată stăruinţa dreptului Simeon, care de mulţi ani aştepta în templu venirea lui Mesia. „Dreptul Simeon a văzut cu ochii săi pe Mântuitorul Iisus Hristos. El a recunoscut că Pruncul pe care Îl ţinea în braţe este Dumnezeu adevărat, de aceea i se adresează prin cuvântul «Stăpâne». În El vede pe Creatorul veacurilor, pe Domnul domnilor şi pe Stăpânul stăpânilor. În această descoperire, el este purtat dincolo de ceea ce văd ochii obişnuiţi ai oamenilor. Toţi cei de faţă au văzut pe Pruncul Iisus ca pe un copil obişnuit, însă taina credinţei îi descoperă bătrânului un lucru cu mult mai important. Dacă mai înainte, pe când se afla în Alexandria şi încerca să traducă textul Vechiului Testament în limba greacă, ochii săi au văzut lucruri pământeşti, de data aceasta el vede lucruri dumnezeieşti: mântuirea lui Israel pe care Dumnezeu a pregătit-o înaintea feţei tuturor neamurilor. De aceea el spune în rugăciunea sa: «Acum slobozeşte pe robul Tău Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel». Prin cuvintele «ai gătit-o înaintea feţei tuturor neamurilor», dreptul Simeon subliniază întreaga acţiune mântuitore, profeţită în Vechiul Testament de prooroci şi drepţi”.
          „Obştea mănăstirii noastre a primit cu mare bucurie sărbătoarea de astăzi şi vizita IPS Părinte Irineu, care ne-a binecuvântat şi ne-a împărtăşit cuvânt de învăţătură. Astăzi am întâmpinat cu toţii pe Pruncul Hristos şi ne rugăm să fim cuprinşi în iubirea Sa cea dătătoare de viaţă”, ne-a spus părintele protos. Nifon Văcăruş, stareţul Mănăstirii Jitianu.
           
                         Un loc cu profunde reverberaţii istorice 
      La sud-vest de Mănăstirea Jitianu se află o zonă mlăştinoasă, inundată din când în când de apa ploilor şi a zăpezilor. Aici se găseşte localitatea Balta Verde, un loc identificat de o bună parte a istoricilor cu vechile Rovine, locurile mlăştinoase unde marele domnitor Mircea cel Bătrân înfrunta, acum mai bine de 600 de ani, armatele conduse de sultanul Baiazid Fulgerul. Mănăstirea Jitianu împleteşte aceeaşi istorie cu locurile pe care se află. Actualul aşezământ monahal a fost construit la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea prin strădania boierilor Craioveşti, pe locul micii biserici ridicate în semn de mulţumire de către Mircea cel Bătrân, după victoria de la Rovine.

            (Diac. Ioniţă Apostolache)