11.02.2012 – Sărbătoare duhovnicească în Parohia Harşu din Craiova

Relatari

 
Numeroşi credincioşi au fost prezenţi vineri, 10 februarie, de praznicul Sfântului Sfinţit Mucenic Haralambie, la hramul Bisericii Harşu din Craiova. În zi de aleasă sărbătoare, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de Inalt Preasfintitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. 

     
     Sfântul Haralambie, omul dăruit de Dumnezeu oamenilor 
       În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a prezentat viaţa şi jertfa mucenicească a Sfântului Hralambie, subliniind harul vindecător al acestuia. „Sfântul Haralambie este cunoscut ca ocrotitor al oamenilor împotriva unei boli cumplite, ciuma. Şi dacă Sfântul este ocrotitor împotriva unei asemenea suferinţe, de bună seamă că el este vindecător şi al bolilor sufleteşti. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost întotdeauna prezent şi a lucrat în Sfântul Haralambie. Dovadă că atunci când era chinuit şi batjocorit, când era legat de stâlpul casei unei femei de moravuri uşoare, acel stâlp a înverzit. Această putere de viaţă manifestată în lemnul uscat a izvorât din Sfântul Haralambie, posesor al harului dumnezeiesc. Şi astfel din el se revarsă izvoare dătătoare de viaţă care transformă şi animă firea înconjurătoare, dar în primul rând pe oameni, pentru că femeia păcătoasă la a cărei poartă fusese legat, se converteşte, devenind şi ea muceniţă. Sintetizând, am putea spune că Sfântul Haralambie este omul pentru oameni. El este dăruit oamenilor prin cuvânt, prin faptă şi prin duh. Prin cuvânt – învăţând, prin faptă – arătând practic calea ce duce spre mântuire şi prin duh – împărtăşind tuturor din adevărata putere dătătoare de viaţă. Ca atare, dacă noi îl chemăm cu credinţă şi inimă curată ca să ne izbăvească de boli, suferinţe şi de tot ceea ce este rău în această lume, cu siguranţă că El ne va apăra şi ocroti, dăruindu-ne vindecarea prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos”, a spus IPS Părinte Mitropolit Irineu.

       În timpul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, tânărul teolog Ionuţ Mihai Viloiu a fost hirotonit diacon pe seama Bisericii „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Parohia Padeş, Protoieria Târgu Jiu Nord. Momentele liturgice ale zilei s-au încheiat prin săvârşiea unei slujbe de Parastas pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş.
 
 
         Biserica Harşu – repere istorice
       Biserica Harşu este situată în apropierea Pieţei centrale din Craiova, fiind cunoscută după numele ctitorului ei, Aşu Sîn Traian Ot Vrast, cel care a ridicat-o în perioada 1802-1806. În preajma anului 1800, Aşu avea în antrepriză târgul săptămânal al oraşului, care se întindea pe terenul dintre biserică şi locul pe care este construit astăzi Penitenciarul şi fostul Regiment 26 Rovine. Târgul, aducându-i venituri, a zidit această biserică chiar în apropierea lui. De aceea, în catagrafia bisericilor oraşului Craiova din anii 1813-1815, biserica este înscrisă sub numele „Ot Oborul Târgului“, adică „de afară”.  În cei peste 200 de ani de existenţă, sfântul locaş a suferit mai multe reparaţii şi renovări, ultima fiind încheiată în 2008, la 7 septembrie, când biserica a fost resfinţită de Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

(Gh. Cioiu)