13.02.2012 – Duminica Fiului risipitor la Catedrala mitropolitană din Craiova: „Învăţătura Bisericii face din pescari apostoli şi din păgâni mucenici”

Relatari

 
În Duminica a 34 – a după Rusalii (a Fiului risipitor), Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Craiova.

 
Chiar dacă vremea a fost nefavorabilă, numeroşi credincioşi au participat duminică, 12 februarie, la slujba Sfintei Liturghii săvârşite la Catedrala mitropolitană „Sfântul Dimitrie” din Craiova. Slujba religioasă a fost oficiată de IPS Părinte Mitropolit Irineu, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Cu acest prilej a fost săvârşită şi hirotonia întru preoţie a diaconului Ionuţ Mihai Viloiu, pe seama Bisericii „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Parohia Padeş, Protoieria Târgu Jiu Nord.

 
La final, IPS Părinte Mitropolit a detaliat principalele învăţături desprinse din pericopa evanghelică, despre întoarcerea Fiului risipitor (Luca 15, 11–32). „În Casa Tatălui ceresc, în Sfânta Biserică, suntem ca într-o corabie, ocrotiţi de dumnezeiasca Sa iconomie şi de harul Sfântului Duh. Numai aici slăbănogul primeşte vindecare, cel cu mintea tulburată primeşte înţelepciune şi cel îndoielnic devine credincios. Învăţătura Sfintei noastre Biserici, unită cu credinţa cea lucrătoare în fapte bune, face din păgâni mucenici şi din pescari apostoli”. În continuare, IPS Părinte a subliniat necesitatea şi importanţa pocăinţei în viaţa noastră: „Fără pocăinţă, fără întoarcere de pe drumul patimilor şi al desfătărilor lumeşti nu putem spera la mântuire. Tatăl nostru cel Ceresc ne aşteaptă permanent să ne întoarcem, aşa cum ne spune prin proorocul Iezechiel: «nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu» (18, 23), căci, «bucurie mare se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte» (Luca 15, 7). Aşadar, trebuie să ne ostenim pentru săvârşirea faptelor bune, care nu rămân nerăsplătite în ceruri. Ne-am rugat cu suflet curat şi căinţă sinceră, am făcut milostenie, nu am judecat, nu ne-am mândrit, nu ne-am lăcomit, toate acestea se vor adăuga la comoara sufletului nostru, iar Dumnezeu ne va oferi spre răsplată cununa cea nevestejită a Împărăţiei Sale”.

 
          Menţionată documentar în 1645 drept ctitorie a boierilor Craioveşti, Biserica Sfântul Dumitru din Craiova a fost rezidită din temelii de domnitorul Matei Basarab în anul 1651. S-a numit şi „domnească“ pentru că din neamul craioveştilor, ctitorii ei, s-au tras câţiva domni ai Ţării Româneşti: Neagoe Basarab (1512-1521), Matei Basarab (1633-1654) şi Constantin Brâncoveanu (1688-1714). După părerea marelui istoric Nicolae Iorga, pe lângă Biserica „Sfântul Dumitru“ a funcţionat cea mai veche şcoală de preoţi şi dascăli din Oltenia. Începând cu anul 1889, cu sprijinul regelui Carol şi a reginei Elisabeta, biserica este din nou reconstruită, fiind sfinţită la 26 octombrie 1933, în timpul arhipăstoririi Episcopului Vartolomeu al Râmnicului şi Argeşului. Din anul 1939, Biserica „Sfântul Dumitru“ din Craiova devine Catedrala mitropolitană a Olteniei.
 

(Gheorghe Cioiu)