16.02.2012 – Prima şedinţă a Sfântului Sinod în 2012

Evenimente

 
Sfântul Sinod s-a reunit astăzi, 16 februarie, în şedinţă de lucru, pentru prima dată în anul 2012. Lucrările Sfântului Sinod se desfăşoară sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, în Sala Sinodală.
       Patriarhul României şi-a început cuvântul din deschiderea lucrărilor aducând mulţumiri lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra lucrării tuturor ierarhilor din eparhii, în ţară şi străinătate, şi a felicitat pe cei care au sporit în fapte bune de pastoraţie, de misiune şi de zidire sufletească şi materială. Totodată, Preafericirea Sa şi-a exprimat bucuria faţă de lucrările misionare ce se desfăşoară în Eparhiile Patriarhiei Române arătând că păstorii de suflete, ierarhi, preoţi, monahi, ieromonahi, arhimandriţi, protosingheli, aduc speranţă acolo unde este deznădejde şi aduc bucurie acolo unde este întristare.
       Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat lucrarea Bisericii de întrajutorare care se desfăşoară în aceste zile în zonele sinistrate de căderile masive de zăpadă, arătând că această lucrare trebuie continuată. ”Tot ceea ce vine în viaţa noastră şi în comunitate cere de la noi mai multă responsabilitate şi în același timp mai multă într-ajutorare frăţească. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca întotdeauna să lucrăm pentru pacea, unitatea şi misiunea Bisericii, întrucât noi suntem doar slujitori, nu suntem stăpâni în Biserică, suntem chemaţi să slujim şi suntem chemaţi să aducem harul iubirii Preasfintei Treimi la toate nivelurile, eparhial, protopopie, parohie, mănăstire, schit, ca lumea să simtă că Dumnezeul nostru este iubire şi această iubire se manifestă prin cei care au Duhul lui Hristos şi devin mâinile iubirii lui Hristos pentru semenii lor”, a spus Preafericirea Sa.
       Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din: Patriarh şi toţi mitropoliţii, arhiepiscopii, episcopii eparhioţi, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari şi arhiereii-vicari în funcţiune. Sfântul Sinod se întruneşte anual în cel puţin două şedinţe de lucru în perioadele de primăvară şi toamnă, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, dar se poate întruni şi în şedinţe solemne.
Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se desfăşoară la Reşedinţa Patriarhală astăzi, 16 februarie şi mâine, 17 februarie.

(Sursa: Basilica)