16.02.2012 – Teologii craioveni au depus jurământul de credinţă

Evenimente

45 de absolvenţi ai Facultăţii de Teologie din Craiova, care au susţinut şi promovat examenul de licenţă în sesiunea februarie 2012, au depus jurământul de credinţă faţă de Dumnezeu, Biserică şi Ţară. Ceremonialul a avut loc astăzi, 16 februarie, după slujba Sfintei Liturghii oficiată la Paraclisul mitropolitan „Maica Domnului – Dudu”, de către un sobor format din părinţii profesori şi părinţii slujitori ai sfântului locaş.

 
      La eveniment au fost alături de tinerii teologi, membri corpului profesoral al facultăţii, familiile şi prietenii, cu toţii martori la jurământul de credinţă depus în faţa lui Dumnezeu, cu mâna pe Sfânta Scriptură şi inima către Sfânta Treime. Tinerii absolvenţi au rostit cu voce tare textul jurământului de credinţă, după care au fost binecuvântaţi şi felicitaţi de părinţii profesori. În cuvântul rostit cu acest prilej, părintele profesor dr. Gheorghe Zamfir, Consilier administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, a transmis tinerilor teologi binecuvântarea Înalt Preasfinţitului acad. dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, prezent la ora depunerii jurământului la lucrările Sfântului Sinod de la Palatul Patriarhiei. Părintele profesor i-a îndemnat pe tinerii absolvenţi ca în activitatea viitoare să aibă permanent în faţă modelul şi învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. „Aţi trecut un examen, dar în viaţa voastră vor urma examene mult mai grele, aşa cum ne previne însuşi Mântuitorul Iisus: <În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea>(Ioan 16, 33). Dacă veţi avea credinţă, dragoste şi nădejdea că Dumnezeu vă este permanent alături, cu siguranţă roadele ostenelilor vor fi bogate şi benefice atât pentru comunitatea pe care o veţi păstori cât şi pentru slava Domnului nostru Iisus Hristos, care aşteaptă de la noi să fim buni slujitori, buni iconomi ai Tainelor Sale. Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca viaţă să vă fie plină de bucurii duhovniceşti, iar în ziua când toţi vom fi chemaţi în faţa Tronului Ceresc, să auziţi cuvintele Mântuitorului: < Bine slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului> (Matei 25, 23)”, a încheiat părintele prof. Zamfir.

(Gheorghe Cioiu)