20.02.2012 – Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi în Arhiepiscopia Craiovei: Slujire arhierească la Catedrala mitropolitană

Relatari
Câteva sute de credinciosi au fost prezenţi în Duminica Infricoşătoarei Judecăţi, la slujba Sfintei Liturghii săvârşite la Catedrala mitropolitană „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Craiova, de către Inalt Preasfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi si diaconi.
La finalul slujbei religioase IPS Părinte Mitropolit a detaliat principalele învăţături desprinse din pericopa evanghelică a acestei duminici (Matei 25, 31-46). „.Ceea ce ne cere Mântuitorul Iisus Hristos este în primul rând să avem grijă de sufletul nostru. Această preocupare trebuie să se concretizeze mai ales în fapta cea bună şi în milostenia faţă de aproapele aflat în suferinţă şi nevoie, căci zice Domnul în Evanghelia de astăzi: «dacă aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut». De aceea, niciodată nu trebuie să îi uităm pe cei însetaţi, flămânzi şi goi. Iar dacă nu avem posibilitatea materială să-i miluim, putem dărui un pahar cu apă, un cuvânt de mângâiere şi, mai presus de acestea, ne putem ruga pentru ei.” În continuare Mitropolitul Olteniei a explicat importanţa Sfintelor Evanghelii rânduite de Biserica noastră spre a fi citite în perioada premergătoare Postului Mare: „Prin evangheliile citite în această perioadă, Biserica Ortodoxă ne pregăteşte ca pe nişte ostaşi ai lui Hristos pentru războiul cel mare al Postului Sfintelor Paşti. Ne sunt astfel oferite armele necesare pentru a lupta împotriva patimilor şi ispitelor, conştientizându-ne asupra faptului că ignoranţa, mândria, trândăvia şi indiferenţa ne afectează viaţa şi ne îndepărteză de Împărăţia Cerurilor. De asemenea, Evanghelia de astăzi ne propune şi o autoevaluare pentru a ne da seama dacă faptele noastre ne îndreptăţesc a fi aleşi în rândul celor care vor fi aşezaţi de-a dreapta Tatălul Ceresc. Şi chiar dacă faptele şi viaţa noastră nu sunt în deplin acord cu tot ceea ce ne cere Mântuitorul, să ne întoarcem totuşi spre noi înşine, spre sufletul nostru, ştiind că acolo sălăşluieşte Dumnezeu şi să ne străduim să nu-L lăsăm să fie flămând după mântuirea noastră, însetat datorită indiferenţei noastre, gol datorită faptelor rele şi închis în temniţa unui suflet egoist şi iubitor de sine. Aşadar, să înţelegem că avem îndatorirea sfântă de a purta permanent de grijă sufletului, pe care îl uităm de multe ori însetat, flămând şi gol, înlănţuit în temniţa patimilor noastre”, a concluzionat IPS Irineu.

(Gheorghe Cioiu)