24.02.2012 – Azi cursant, mâine calificat! Fii activ pe piaţa muncii!

Comunicate de presa

 
Prin intermediul proiectului RESTAURO – Specializare în arta ţesătoriei tradiţionaleproiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, se oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, din judeţele Dolj şi Olt, din mediul rural, şansa de a ocupa un loc de muncă.
 
Fundaţia „Cuvântul care zideşte” a Mitropoliei Olteniei,  în parteneriat cu Asociaţia pentru Formare Profesională a Adulţilor, implementează în judeţele Dolj şi Olt proiectul „RESTAURO – Specializare în arta ţesătoriei tradiţionale”.  
Proiectul se derulează în perioada decembrie 2011 – noiembrie 2013 şi îşi propune dobândirea de noi abilităţi şi competenţe în domeniul ţesător – restaurator covoare prin intermediul cursurilor de specializare autorizate, în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inactive sau şomerilor din judeţele Dolj şi Olt, aparţinând mediului rural.
            Pentru atragerea şi susţinerea grupului ţintă pe piaţa muncii vor fi oferite intervenţii integrate: consiliere individuală şi de grup, organizarea de cursuri şi vizite de studiu precum şi programe de plasare pe piaţa forţei de muncă. Selectarea persoanelor din grupul ţintă constă în identificarea şi colectarea informaţiilor despre un număr de 150 de persoane aflate in cautarea unui loc de muncă, inactive sau şomeri. La finalul procesului de selectie se va stabili un grup de 60 persoane care vor dobândi competenţele necesare meseriei de ţesător-restaurator covoare şi vor beneficia de cursuri comparate şi practică în arta ţesătoriei tradiţionale din alte zone reprezentative ale ţării. Restul de 90 perspersoane vor beneficia de un pachet informativ (tiparituri şi CD–uri) cu oportunităţi de practicare a artelor meşteşugăreşti, cu pootential in regiunea Olteniei.
Prin intermediul a 2 campanii de informare şi conştientizare în mass-media locală (campanie generală privind promovarea ţesătoriei ca artă tradiţională; campanie pentru mobilitate ocupaţională şi geografică a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă) ne propunem să creştem gradul de interes şi să încurajăm protejarea artei tradiţionale în rândul cetăţenilor aparţinând mediului rural din judeţele Dolj şi Olt.
Proiectul RESTAURO are un profund caracter practic, obiectivul final urmărind ca o parte dintre participanţii la cursurile de instruire, la încheierea proiectului, să obţină un loc de muncă în domeniul restaurării ţesătoriei tradiţionale.
 
Informaţii suplimentare:
Telefon: 0251-532728                                     Mariana Pasmangia
Fax: 0251-532728                                           Manager proiect
E-mail:fundatia.cuvantul@gmail.com                        Telefon: 0756.196.607
Web:www.cuvantulcarezideste.ro                  E-mail: m_pasmangia@yahoo.com
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European pein Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în OAMENI!