25.02.2012 – Rezultatele proiectului „Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale“: Strategii sociale pentru trei arhiepiscopii

Evenimente


Proiectul „Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale – Parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale”, cofinanţat din Fondul Social European şi implementat de Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin-Ortodoxă (IOCC România) împreună cu Federaţia „Filantropia” şi cu Patriarhia Română, a ajuns la final. Rezultatele au fost prezentate în cadrul unei conferinţe de presă organizate ieri, 24 februarie, la Palatul Patriarhiei, moderată de părintele consilier patriarhal Constantin Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.


În cadrul evenimentului, părintele Dorel Moţoc, consilier patriarhal pentru proiecte europene în cadrul Sectorului Social-filantropic al Patriarhiei Române, şi Corina Mararu, directorul naţional al IOCC România, au prezentat scopul, obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului, precum şi elementele principale cuprinse în planurile strategice ale celor trei arhiepiscopii implicate în proiect (Bucureştilor, Craiovei şi Iaşilor) pentru următorii trei ani. „Prin acest proiect s-a dorit ca să se pună bazele dezvoltării organizaţionale a structurilor de acţiune socială din cuprinsul celor trei eparhii ale Patriarhiei Române ca o primă etapă dintr-un plan de dezvoltare pe şapte ani care vizează eficientizarea capacităţii Bisericii de a acţiona în parteneriat cu alte instituţii pentru incluziunea socială la nivel naţional”, a arătat părintele consilier patriarhal Dorel Moţoc.
Pe lângă evaluarea profesională a capacităţii organizaţionale şi de livrare a serviciilor sociale de către Biserică şi elaborarea celor trei strategii la nivel eparhial, proiectul s-a concentrat foarte mult pe îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor sociali din cele trei eparhii prin training şi asistenţă tehnică, astfel încât fiecare eparhie să acţioneze ca un partener mai eficient, mai transparent şi sustenabil în domeniul incluziunii sociale. În acest sens, pe parcursul proiectului, 314 reprezentanţi ai eparhiilor (consilieri sociali eparhiali, protopopi, preoţi, asistenţi şi lucrători sociali şi voluntari) au fost implicaţi în efortul de analiză, planificare şi decizie, au avut loc 44 de întâlniri de lucru pentru discutarea domeniilor importante asupra cărora să se canalizeze eforturile de îmbunătăţire a serviciilor oferite şi s-au stabilit paşii concreţi pentru a obţine servicii sociale mai performante şi care răspund mai bine nevoilor beneficiarilor. Potrivit celor afirmate de Corina Mararu, în cadrul a 1.624 de ore de consultanţă şi a 368 de ore de formare, a fost format un nucleu de specialişti mai bine pregătiţi în abordarea strategică a serviciilor sociale.
Tot în cadrul conferinţei s-a anunţat că, deşi acest proiect a ajuns la final, elaborarea strategiilor de livrare a serviciilor sociale prin Biserică va continua să fie extinsă prin intermediul altor două proiecte ale Federaţiei Filantropia: „Proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social” (implementat în 9 eparhii) şi „Împreună pentru servicii sociale mai bune”, proiect de dezvoltare instituţională a Federaţiei Filantropia şi a organizaţiilor membre prin care se intervine la nivelul celor 17 organizaţii din 15 eparhii ale BOR. Conferinţa de presă a fost urmată de şedinţa finală a proiectului, în cadrul căreia au fost detaliate informaţiile legate de strategiile celor trei eparhii implicate şi s-au analizat perspectivele serviciilor sociale în contextul următorilor 3-5 ani.

Elementele-cheie ale strategiilor celor trei eparhii implicate

Potrivit datelor comunicate de coordonatorul Sectorului Social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureştilor, arhid. consilier Ionuţ Iordăchescu, strategia Arhiepiscopiei Bucureştilor prevede pentru următorii trei ani organizarea de cursuri de formare/perfecţionare pentru cel puţin 90 de persoane; înfiinţarea unui centru de resurse funcţional pentru parohii, mănăstiri şi ONG-uri ale BOR; implementarea a cel puţin 10 proiecte noi; dezvoltarea a cel puţin trei noi servicii specializate pentru copii, persoane cu dizabilităţi şi persoane cu adicţii; cinci noi furnizori de servicii sociale acreditaţi; înfiinţarea de servicii sociale la nivelul a 50 de parohii în 2012 şi încheierea a circa 15 parteneriate cu autorităţile pentru dezvoltarea şi finanţarea serviciilor sociale, la nivelul parohiilor.

La nivelul Arhiepiscopiei Iaşilor, părintele consilier Narcis Axinte ne-a declarat că strategia prevede următoarele activităţi: dezvoltarea capacităţii structurilor arhiepiscopiei de a atrage şi gestiona fonduri pentru serviciile sociale, medicale şi filantropice, până în 2015, cu cel puţin 30%; până în anul 2015 vor fi sprijinite 40 de unităţi de cult pentru înfiinţarea, funcţionarea şi acreditarea de centre sociale distribuite proporţional în cele 12 protopopiate; în unităţile de cult care furnizează servicii sociale şi medicale va exista până în anul 2015 personal specializat, suficient, profesionalizat şi motivat, iar numărul persoanelor aflate în dificultate (cazuri sociale), care vor beneficia de servicii medicale, va creşte cu 20% faţă de anul 2011.

Prin strategia care va fi implementată în Arhiepiscopia Craiovei se vor înfiinţa, potrivit părintelui consilier Adrian Stănulică, 10 unităţi de servicii sociale acreditate până în 2014, va fi dezvoltată o procedură clară de comunicare în domeniu pentru toate unităţile din arhiepiscopie, iar 5% din parohiile cu activitate filantropică îşi vor structura activitatea sub formă de proiecte. Totodată, se va acorda sprijin pentru personalul unităţilor cu caracter social din Arhiepiscopia Craiovei în identificarea şi accesarea resurselor existente la nivelul comunităţilor locale.

(Sursa : ziarul Lumina)