02.03.2012 – Preoţi care au suferit în închisorile comuniste: Lucrare dedicată martirilor Ortodoxiei româneşti

Evenimente

 
Astăzi, în cadrul Târgului „Caravana Gaudeamus, Craiova 2012”, a fost lansat al doilea volum din lucrarea „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. Litera C”, semnată de Ana-Maria Rădulescu, cercetător în cadrul Institutului de Studiu asupra Totalitarismului din Bucureşti. Evenimentul a avut loc în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.

        Au participat mai mulţi preoţi şi credincioşi, unii dintre ei chiar rude sau cunoscuţi ai clericilor prezentaţi în carte. Au luat cuvântul pentru a prezenta lucrarea şi pe autoare: prof. univ. dr. Sorin Deaconu de la Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Craiova, Nicolae Marinescu, directorul Editurii „Aius” şi părintele Marcel Răduţ Selişte.
       Tânăra cercetătoare Ana-Maria Rădulescu, fiică duhovnicească a Arhiepiscopiei Craiovei, oferă un frumos dar, un adevărat martirologiu, intitulat generic: „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. Litera C”. Lucrarea constituie piatra de temelie într-o temerară încercare de a scoate la lumină identitatea celor care au pătimit pentru Hristos şi Biserică în iadul dezlănţuit de prigoana comunistă. Anunţată de lucrarea „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Olt” şi de primul volum „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. Literele A-B”, publicate de Editura Aius în anii trecuţi, cartea Mariei Rădulescu deschide drumul spre universul mărturisitorilor, spre lumea „ocărâţilor şi prigoniţilor” pentru Hristos şi Biserică.
Un prinos de recunoştinţă adus Bisericii din Oltenia
       Necesitatea unei astfel de lucrări a fost arătată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a binecuvântat apariţia ei şi a alcătuit „Cuvântul înainte” la cel dintâi volum: „Lucrarea d-rei Ana-Maria Rădulescu prezintă patimile părinţilor, fraţilor şi surorilor noastre care au mărturisit pe Mântuitorul Hristos în temniţele comuniste. Aceşti martiri au trăit unirea cu Dumnezeu după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care ne spune: „M-am răstignit împreună cu Hristos şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte întru mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Galateni 2, 20). Ei au slujit la altarul credinţei ortodoxe şi al patriei străbune şi au primit pentru aceasta puterea de a-L mărturisi pe Domnul Hristos prin harul Duhului Sfânt. Această lucrare reprezintă prinosul de recunoştinţă pe care tânăra cercetătoare îl aduce Bisericii noastre Ortodoxe şi Părintelui Ceresc Care ne-a dat asemenea diamante ale răbdării şi ale mărturisirii Fiului Său Înomenit. Ea a arătat că aceşti martiri n-au insultat şi n-au batjocorit pe nimeni, ci, neîncetat, s-au rugat pentru asupritorii lor şi pentru întreaga omenire, pentru ca toţi să cunoască adevărul, pentru ca întunericul să dispară şi lumina să triumfe. Considerăm că prin jertfa lor aceşti fericiţi mărturisitori au prelungit iubirea Domnului Hristos peste întreaga omenire, într-o mişcare extatică, atrăgând lumea la o deschidere liberă şi conştientă spre lucrarea terapeutică a harului. Momentele mărturisirii şi morţii lor au fost marcate de naşterea duhovnicească în Hristos Domnul. În acele clipe de suferinţă erau plini de Dumnezeu, reunificând în ei lumea despărţită de patimi şi împăcând-o cu întreg cosmosul care-i înconjura. Asemenea Sfântului Ignatie Teoforul, şi aceştia îşi aşteptau cu nerăbdare sfârşitul, rugându-se fierbinte ca „focul, crucea, mulţimea fiarelor, tăierile, împărţirile, risipirea oaselor, strivirea membrelor, sfărâmările trupului să vină asupra lor, numai să ajungă la Hristos”” (Sfântul Ignatie Teoforul, „Epistola către Romani”, IV, Cuvânt înainte, p. 5).
       În toate aspectele ei, lucrarea d-rei Ana Maria Rădulescu constituie o dovadă mărturisitoare a credinţei noastre ortodoxe. Cu precizie aproape chirurgicală, reuşeşte să scoată de sub colbul istoriei chipurile luminoase ale martirilor de altădată. După o epocă în care ignoranţa şi uitarea au făcut scoarţă peste adevăr şi dreptate, testamentul multicolor al credinţei izvorâte din faptele vrednice de laudă ale înaintaşilor noştri, arhierei, clerici sau simpli credincioşi, poate sta în sfârşit la loc de cinste, aşezat cu grijă în paginile unei lucrări pilduitoare.

 (Diacon Ioniţă Apostolache, Gheorghe Cioiu)