05.03.2012 – Duminica Ortodoxiei la Catedrala „Madona – Dudu” din Craiova: „Dacă am fi curaţi sufleteşte şi trupeşte, nu am muri niciodată”

Relatari

 
   
 
    Numeroşi credincioşi au participat, în Duminica Ortodoxiei, la slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în Catedrala paraclis mitropolitan „Maica Domnului – Dudu” din Craiova. La final, după citirea Pastoralei Sfântului Sinod, IPS Părinte Mitropolit a rostit cuvânt de învăţătură.
 
       Duminica Ortodoxiei a fost cinstită în Arhiepiscopia Craiovei de mii de credincioşi, veniţi la rugăciune în biserici sau catedralele chiriarhale. IPS Părinte Irineu a liturghisit, alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, la altarul Catedralei „Madona Dudu”. După citirea Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei, IPS Părinte Mitropolit a vorbit credincioşilor despre importanţa postului în mântuirea noastră. „Avem mai întâi nevoie să dobândim vindecare pentru sufletul nostru. Acest lucru îl putem câştiga în schimbul postului. Boala se vindecă cu post, pentru că înainte de a suferi trupeşte, noi ne-am îmbolnăvit sufleteşte. Înainte de a suferi de vreo boală, noi am călcat legea lui Dumnezeu. Dacă am fi curaţi sufleteşte şi trupeşte, nu am muri niciodată, dar pentru că greşim de atâtea ori cu mintea sau cu voinţa noastră, ne îmbolnăvim şi odată cu boala, vine şi moartea. De aceea Hristos Domnul a venit în lume, ca să dea sănătate sufletului nostru. De aceea ne botezăm în numele Cel Sfânt al Lui, ca Sfânta Treime să se aşeze în sufletele noastre. Iată, aşadar, medicamentul mântuirii, după cuvintele Domnului: «Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi» (Ioan 6, 54). Ne împărtăşim cu Sângele Mântuitorului şi avem biruinţă peste boală şi peste toate ispitele care vin de la vrăşmaşul diavol”.
          
    „Înaintea Sfintelor Icoane noi privim spre Împărăţia lui Dumnezeu”
 
       Mitropolitul Olteniei a arătat totodată care este locul Duminicii Ortodoxiei în calendarul creştin-ortodox, evidenţiind importanţa dogmatică a Sfintelor icoane. „Sfânta noastră Ortodoxiei are în cultul ei pe sfinţi, sfintele icoane şi Sfânta Cruce. De aceea este credinţa cea adevărată, pentru că împlineşte toate năzuinţele omului, de când se naşte şi până moare. Înaintea Sfintelor Icoane noi privim spre Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că Maica Domnului şi sfinţii reprezentaţi în ele sunt aici şi acolo. De aceea le cinstim cu multă dragoste, aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri, când au statornicit cu jertfă acest crez, că icoana este zidită pe credinţa în Întruparea Fiului lui Dumnezeu”. În acest context, IPS Părinte a făcut în mod special referire la icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, care se găseşte aşezată la loc de cinste în Catedrala „Madona”: „De câte ori nu venim să ne plecăm fruntea şi genunchii aici, înaintea sfintei sale icoane, cerându-i ajutor atunci când lumea nu ne mai poate salva din necaz şi durere? De câte ori suntem în suferinţă şi nimeni nu ne mai poate vindeca? Singura noastră speranţă rămâne Maica Domnului, care se roagă permanent pentru noi. Înaintea ei cad împăraţii, săracii, bogaţii, mamele, pruncii, bărbaţii, tot poporul cel binecredincios al lui Dumnezeu. Şi atunci când suntem în nevoi, şi atunci când suntem în bucurii, numele Maicii Domnului este pe buzele noastre. Aşadar, astăzi, când o cinstim pe Sfânta Fecioară, cinstim şi icoana a ei, făcătoare de minuni, care ocroteşte biserica aceasta”.
(Diac. Ioniţă Apostolache)