12.03.2012 – Duminica „Sfântului Grigorie Palama”, la Craiova

Evenimente
„Ne umplem de Dumnezeu, fără a-L putea cuprinde pe Dumnezeu în noi”
În cea de a doua săptămână a Postului Mare, numită şi a „Sfântului Grigorie Palama”, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu a slujit Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, la altarul Paraclisului mitropolitan „Sfântul Ilie” din Craiova. La finalul slujbei, IPS Sa a rostit cuvânt de învăţătură.
Peste două sute de credincioşi craioveni au venit la rugăciune în Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Craiova, în Duminica „Sfântului Grigorie Palama”, a doua din Postul Mare. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Inalt Preasfinţitul  Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în sobor de preoţi şi diaconi.
După citirea Sfintei Evanghelii, IPS Părinte a explicat credincioşilor prezenţi învăţătura desprinsă din minunea „Vindecării Slăbănogului” (Mc. 2, 1-12), subliniind credinţa şi devotamentul celor care au purtat patul cu cel bolnav, prin acoperişul casei, la picioarele Mântuitorului Hristos. „Ei au dat dovadă de multă credinţă, încrezându-se că Domnul poate mângâia nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta. Dragostea transmisă prin cuvântul Mântuitorului i-a făcut puternici, încrezători, iubitori de Dumnezeu şi de semeni, virtuţi pe care Tatăl cel Ceresc le doreşte de la fiecare dintre noi. Odată cu credinţa lor, Domnul îl primeşte şi pe slăbănog, vindecându-l de suferinţa trupească şi sufletească. În cuvintele «Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!» putem vedea o adevărată sinteză a dragostei pe care Dumnezeu a revărsat-o din belşug peste noi oamenii şi pentru a noastră mântuire”, a spus IPS Părinte.
De asemenea, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre dimensiunea teologică a celei de a doua Duminicii a Postului Mare, închinată de Sfânta noastră Biserică „Teologului energiilor necreate”, Sfântului Grigorie Palama. „Acest Sfânt Părinte a ales din tinereţe viaţa pusnicească şi contemplaţia, pentru a merge pe calea spre mântuire. El a dezvoltat învăţătura despre har şi despre felul lucrării sale în viaţa noastră şi în lumea înconjurătoare. Pentru a ajunge la această învăţătură, a făcut deosebirea între Sfânta Treime şi lucrarea Sfintei Treimi. Sfânta Treime este necunoscută în esenţa ei. Nimeni nu-L poate cunoaşte pe Dumnezeu în firea Sa şi niciun om nu poate desluşi tainele cele necreate ale Dumnezeirii. Cu mintea ne ridicăm până la limita dintre fizic şi metafizic, ajungând cu cercetarea noastră puţin peste starea de deasupra lumii create. De acolo intervine credinţa. Sfântul Grigorie Palama a arătat, mai întâi prin exemplul vieţii sale, că este posibil să vedem lumina cerească, izvorâtă din Dumnezeu, fără să vedem fiinţa lui Dumnezeu. Atingerea acestei trepte este cu putinţă numai în starea de rugăciune. Prin urmare, atunci când ne împărtăşim de această lumină, noi ne umplem de Dumnezeu, fără ca să-L putem cuprinde pe Dumnezeu în noi”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.
(Diac. Ioniţă Apostolache)