19.03.2012 – Duminica Sfintei Cruci în Arhiepiscopia Craiovei – Liturghie arhierească la Mănăstirea Sfântul Gheorghe – Prisaca

Relatari
Duminica a 3-a din Postului Mare, a „Sfintei Cruci”, a adunat numeroşi credincioşi la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe -Prisaca” de lângă Craiova. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în sobor de preoţi şi diaconi.

La finalul slujbei religioase, Întâistătătorul Bisericii din Oltenia a detaliat învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică duminicală (Marcu 8, 34 – 38), subliniind folosul şi importanţa Sfintei Cruci în iconomia mântuirii noastre. „Duminica Sfintei Cruci ne dă putere şi curaj spre a continua această perioadă de post şi rugăciune, pentru a ajunge cu sufletele şi trupurile curate la Sfânta Înviere a Mântuitorului Hristos. Crucea ne ajută să biruim asupra ispitelor pe care vrăşmaşul diavol le aduce în viaţa noastră mai ales acum, în această perioadă de post. Iată de ce, Domnul sădeşte Sfânta Sa Cruce în mijlocul Postului, ca pe o «armă asupra diavolului», aşa cum spune cântarea. De aceea este nevoie să ne cercetăm cu atenţie, să luăm aminte la ce ne lipseşte pentru a avea o viaţă duhovnicească desăvârşită, pentru a câştiga prin fapte bune şi rugăciune sufletul nostru din mâna celui rău. Nu trebuie decât să dăm puţină voinţă şi vom primi multă putere. Iată ce spune Domnul: «Oricine voieşte, să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie» (Marcu, 8, 34). Aşadar, dacă vom sacrifica deşartele plăceri şi toate lucrurile trecătoare ale acestei lumi pentru puterea Sfintei Cruci, dacă ne vom lepăda de sinele nostru lumesc, vom fi pururea alături de Mântuitorul Hristos în Împărăţia Sa cea veşnică”, a încheiat IPS Irineu.

Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost ridicată în anii 1950, în vremea vrednicului de pomenire Mitropolit al Olteniei, Firmilian, în zona cunoscută sub numele „Viile Prisaca”, pe cea mai înaltă colină de lîngă Craiova. Deoarece biserica cea mică a cinstitului aşezământ monahal devenise neîncăpătoare pentru numărul credincioşilor, a fost ridicată în ultimii ani o nouă biserică. Lucrările de construcţie au început în anul 1998 şi au fost încheiate în 2010, de praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, când sfântul locaş a fost sfinţit de IPS Părinte Irineu.