26.03.2012 – Eveniment cultural sub straşina Mănăstirii Jitianu: Noua ediţie a Proloagelor a primit girul specialiştilor

Relatari


Şirul activităţilor culturale în Arhiepiscopia Craiovei, în cea de a treia săptămână a Postului Mare, a culminat cu lansarea oficială a Proloagelor, noua ediţie revăzută şi adăugită, apărută în variantă tipărită şi audio-book la Editura „Mitropolia Olteniei”. Evenimentul s-a bucurat de binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu şi a fost găzduit de Mănăstirea „Jitianu” de lângă Craiova.


Mult aşteptatul eveniment a fost primit cu bucurie de credincioşii din Cetatea Băniei şi din localităţile învecinate, care au venit în număr mare sâmbătă, 24 martie, în străvechea vatră monahală de la Jitianu pentru a asculta cuvintele şi aprecierile invitaţilor. Vremea frumoasă a facilitat organizarea evenimentului în aer liber, în curtea sfintei biserici ce poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir.

Un mandat primit de la înaintaşii noştri”

IPS Părinte Mitropolit Irineu a deschis şirul alocuţiunilor printr-un cuvânt de prezentare a celor două lucrări, apreciind în primul rând calitatea grafică în care au fost alcătuite. „În lucrarea noastră de diortosire a Proloagelor, urmând înaintaşului nostru, vrednicul de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu, ne-am străduit să redăm, de data aceasta într-o haină nouă, frumoasa alcătuire a vieţilor şi învăţăturilor sfinţilor. Editura noastră s-a ostenit foarte mult pentru ca acest dar de preţ să ajungă la dumneavoastră, aşa cum îl vedeţi astăzi, în această formă frumoasă şi atractivă, pecetluită cu sigla Mitropoliei noastre. Mai mult decât atât, această lucrare, pe lângă faptul că este o carte de învăţătură, este mai ales o carte bisericească, locul ei fiind între celelalte cărţi de cult. Pentru a veni în sprijinul tuturor credincioşilor noştri, am adăugat la această carte şi varianta audio, transpusă pe formatul CD. În realizarea acestui proiect am ales special un preot pentru ca, prin harul cu care este investit şi prin vocea sa caldă, să aşeze cuvintele şi vieţile sfinţilor în sufletele celor care le ascultă”, a spus IPS Părinte. În continuare, Mitropolitul Olteniei a amintit faptul că cele două lucrări constituie doar începutul unei munci care, în final, va însuma şase volume, şi va acoperi întreaga perioadă a anului bisericesc. „Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dea puterea pentru a duce mai departe această frumoasă tradiţie şi în acelaşi timp mandat pe care l-am primit de la înaintaşii noştri”, a mai spus IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropolia Olteniei”, a subliniat importanţa acestei lucrări în cadrul apariţiilor girate de Arhiepiscopia Craiovei, menţionând totodată că pe primul loc în realizarea acestor proiecte a stat întotdeauna calitatea şi respectul faţă de cititor. „În spatele lucrării pe care astăzi o aducem înaintea dumneavoastră se ascunde o muncă despre care, de obicei, noi nu prea vorbim. Sunt ceasuri întregi de trudă şi osteneală, realizată într-o echipă de numai patru oameni, coordonată de maica Miriam”.

O lucrare „vrednică de exigenţa celor mai exigenţi bibliofili”

În continuare, părintele protosinghel Grigorie Sandu, exarhul cultural al mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, a vorbit despre locul Proloagelor în tradiţia Bisericii Ortodoxe Române: „De bună seamă este adevărată sintagma că şi tradiţia are un început, iar încercarea de a pune început unei tradiţii nu este nici pe departe un lucru simplu. Fără a dori să micşorez importanţa înaintaşilor, cred că cel mai greu este să continui o tradiţie. Când spun aceasta, nu mă refer la realizarea materială în sine, ci la consacrarea celor făcute. A continua tradiţia găsesc că este mai greu, pentru că greu lucru este să întreţii tânăr ceva care cu timpul îmbătrâneşte, chiar şi atunci când este vorba despre o idee. Apoi, greu lucru este să le oferi oamenilor ceea ce li se pare că au. De aceea, în continuarea unei tradiţii nu poţi călca pe urmele înaintaşilor doar până unde au ajuns ei, ci trebuie adăugat ceva şi ce adaugi se confruntă cu un termen de comparaţie pe care începutul nu îl avea. Aşadar, cu cât mai greu va fi să depăşeşti o tradiţie! Iată însă că ne aflăm astăzi şi aici în faţa unei astfel de performanţe. Mitropolitul de odinioară, Nestor Vornicescu a pus început acestei tradiţii de a apărea la Craiova cartea Proloagelor. Mitropolia Olteniei are astăzi în persoana IPS Părinte Irineu, pe cel care poate ridica realizările vechi pe trepte calitativ noi. Tradiţia lăsată de vrednicii înaintaşi o găsim astfel îmbogăţită, diversificată şi înfrumuseţată. Pentru o asemenea performanţă, IPS Părinte a avut nevoie de o echipă de profesionişti din mijlocul căreia se evidenţiază maica stareţă Miriam a cărei amprentă se vede peste această lucrare, vrednică de exigenţa celor mai exigenţi bibliofili”.

O nepreţuită comoară a spiritualităţii româneşti”

Pr. lect. univ. dr. Sergiu Popescu, titularul catedrei de Istoria Bisericii Ortodoxe Române, din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, a prezentat, în cadrul unui referat de fond, parcursul istoric al Proloagelor. „Pentru poporul român, Proloagele sau Vieţile Sfinţilor, aşa cum mai sunt cunoscute, nu au fost, nu sunt şi nu vor fi niciodată doar o carte. Ele însumează o nepreţuită comoară a spiritualităţii româneşti. Hrană pentru inima românilor, atât în clipele de linişte, dar mai ales în vremurile de grea încercare. Alături de Plastire şi Cazanie, aceste vechi comori de teologie ortodoxă au avut un rol deosebit de însemnat. Din Proloage s-a citit la strana mănăstirii, dar şi în şcolile care odinioară funcţionau în curtea bisericii. Aşa se explică larga lor circulaţie şi contribuţia pe care au avut-o în îmbogăţirea limbii noastre”, a supus părintele prof. Popescu.
Au mai luat cuvântul: părintele arhim. Vartolomeu Androni, Stareţul Mănăstirii Cozia şi Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Râmnicului, părintele arhim. Ioachim Pîrvulescu, stareţul Mănăstirii Lainici şi Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, pr. prof. univ. dr. Ştefan Resceanu, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea şi scriitorul Tudor Nedelcea. Întâlnirea a fost moderată de pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan, de la Facultatea de Teologie din Craiova.
În cadrul întâlnirii, Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei mitropolitane din Craiova a interpretat mai multe cântări specifice perioadei Postului Mare.

Proloagele, scurt istoric

Desprinse din vechile sinaxare şi completate cu diferite texte şi explicaţii patristice, această lucrare a intrat în ţara noastră la începutul secolului al XIV-lea, fiind prelucrate şi armonizate în limba română. Prima apariţie tipărită datează din timpul mitropolitului Dosoftei (1682-1686), sub titlul de „Viaţa şi petrecerea sfinţilor”, în patru volume. În perioada 1791-1855, Proloagele au fost tipărite în limba română în inima monahismului moldovenesc, la Neamţ. La Craiova au ajuns odată venirea mitropolitului cărturar Nestor Vornicescu care, ajutat de mai mulţi colaboratori, a reuşită să le revizuiască şi le tipărească în anul 1991.
La două decenii de la acest eveniment, urmaşul său în scaunul chiriarhal, IPS Părinte Mitropolit Irineu a dus tradiţia mai departe, îmbogăţind şi înfrumuseţând tezaurul limbii bisericeşti într-o nouă ediţie grafică de excepţie. Lucrarea este dublată de un audio-book, imprimat cu vocea părintelui Marius Resceanu, pe fundalul muzicii psaltice interpretate de Grupul Psaltic „Sfântul Dimitrie”, al Catedralei mitropolitane din Craiova.