26.03.2012 – Liturghie cu cinci arhierei la Clocociov: Patru ani de la înfiinţarea Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Relatari


Episcopia Slatinei şi Romanaţilor a sărbătorit Duminică, 24 martie, de Praznicul „Bunei Vestiri”, patru ani de la înfiinţare. Momentul a fost marcat la Mănăstirea Clocoşiov prin oficierea Sfintei Liturghii în sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.

Clericii, monahii şi credincioşii din Episcopia Slatinei şi Romanaţilor au sărbătorit în cea de a patra duminică a Postului Mare, a Sfântului Ioan Scărarul, pe lângă Praznicul „Bunei Vestiri”, patru ani de la înscăunarea Preasfinţitului Părinte Sebastian în scaunul de Episcop. Ca în fiecare an, sărbătoarea a fost găzduită de Mănăstirea Clocociov, fiind marcată prin oficierea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii de un numeros sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, în frunte cu Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu. Au slujit alături de Mitropolitul Olteniei: Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei şi Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Maica Domnului s-a născut pentru venirea Mântuitorului Hristos”

La finalul slujbei religioase credincioşii prezenţi s-au împărtăşit de învăţăturile duhovniceşti desprinse din cuvântul IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a explicat însemnătatea dublă a sărbătorii: pomenirea Sfântului Ioan Scărarul în cea de a patra duminică a Postului Mare şi Praznicul „Bunei Vestiri. În acest context, IPS Sa a subliniat însemnătatea şi folosul celor două mari virtuţi ale vieţii duhovniceşti, postul şi rugăciunea: „Sunt cele două aripi cu care putem ridica sufletul nostru spre Tronul cel Ceresc. Prin aceste virtuţi noi creştem şi ne întărim, sporim sufleteşte şi rezistăm în faţa ispitelor şi necazurilor. Prin post şi rugăciune ne întărim ca să ducem mai departe crucea pe care Domnul Hristos ne-a dat-o fiecăruia. Prin post şi rugăciune dobândim luminarea minţii pentru a găsi calea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să ajungem la El şi să primim. cununa cea neveştejită a Împărăţiei Cereşti, aşa cu neîncetat ne cheamă Mântuitorul Hristos: «Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu şi moşteniţi Împărăţia Cerurilor!»”.
În continuare, IPS Părinte Mitropolit a arătat că în lumea pământească, credinciosul trebuie să aibă în faţă permanent modelul de vieţuire al sfinţilor lui Dumnezeu, ca de pildă Sfântul Ioan Sinaitul sau Scărarul. Cu privire la praznicul Bunei Vestiri, Mitropolitul Olteniei a precizat: „Readucerea firii noastre celei căzute în comuniunea Sfintei Treimi prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu a fost posibilă în persoana Maicii Domnului, care ne deschide tuturor uşa spre ceruri. Ea s-a născut pentru venirea Mântuitorului Hristos în lume. Şi-a petrecut viaţa în rugăciune şi în citirea Sfintelor Scripturi. A fost învăţată cum trebuie să se prezinte cu sufletul şi trupul curat înaintea Tatălui Ceresc. A fost crescută pentru a fi cămară împărătească şi mai desfătată decât cerurile. Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât în pântecele ei deîndată ce ea a acceptat ca să-L primească, zicând cu smerenie: «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!» (Luca 1, 38)”.
La finalul cuvântului său, IPS Părinte l-a felicitat pe PS Sebastian şi i-a urat mulţi ani cu sănătate şi rodnică arhipăstorire. Totodată, PS Părinte Sebastian le-a mulţumit arhiereilor împreună slujitori pentru prezenţă şi folosul rugăciunilor rostite, autorităţilor locale pentru sprijinul nemijlocit în toate demersurile administrative, clericilor, monahilor şi credincioşilor olteni pentru dragostea cu care l-au primit în mijlocul lor.