28.03.2012 – Concurs pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh

Evenimente

Arhiepiscopia Craiovei organizează în perioada 2 – 4 aprilie 2012, concurs pentru ocuparea postului vacant de preot paroh la parohia Gherceştii Noi, municipiul Craiova, Protopopiatul Craiova Nord.

Pentru înscrierea la concurs, sunt necesare următoarele condiţii:

1. Media de înscriere să fie de cel puţin 8,51, calculată în următoarea formulă: media anilor de studii (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative din ultimii 5 ani, împărţit la 3.

2. Vechime în cler de minimum 5 ani.
Dosarul candidaţilor trebuie să cuprindă următoarele documente :

  • Cererea candidatului către Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Irineu

  • Raportul de activitate în cele patru domenii de activitate: administrativ-bisericesc, cultural, economic şi social-filantropic (vizat de Protopopul locului)

  • Xerocopii de pe actele de studii: diploma de licenţă, foaia matricolă a anilor de studii, master, diploma gradelor profesionale şi adeverinţă, eliberată de protopopul locului cu media notărilor administrative din ultimii 5 ani.
  • Adeverinţă de vechime în preoţie (minimum 5 ani).

Examenul va consta în următoarele probe:

  • Proba liturgică, din slujirea Sfintei Liturghii, în prezenţa comisiei;

  • Proba scrisă, din cunoştinţe de Teologie Dogmatică şi Indrumări misionare, conform tematicii anexate;

  • Proba orală, prin susţinerea raportului de activitate, o predică şi o cateheză conform tematicii anexate;

Concursul va avea loc în zilele de 2 – 4 aprilie 2012, şi se va desfăşura după următorul program:

– 2 aprilie 2012, orele 08,00 – 11,00 – proba liturgică

– 3 aprilie 2012, orele 12,00 – 14,00 – proba scrisă