09.04.2012 – Praznicul Floriilor, în Cetatea Băniei: Liturghie arhierească în Parohia „Sfântul Calinic Cernicanul” din Craiova

Relatari

 
De praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Calinic Cernicanul” din cartierul craiovean Valea Roşie. Cu acest prilej, a fost prăznuit şi hramul sfântului locaş de închinare.

 
       Câteva sute de persoane au participat la Sfânta Liturghie oficiată de IPS Părinte Irineu la Biserica „Sfântul Calinic Cernicanul” din Craiova, cu ocazia marelui Praznic al Intrării Domnului în Ierusalim. La finalul slujbei religioase, IPS Părinte Mitropolit a detaliat semnificaţia acestei duminici, subliniind locul pe care îl are în rânduiala liturgică a Sfintei noastre Biserici. „Prin venirea sa pe pământ Mântuitorul Hristos se arată omenirii ca Împărat, Profet şi Arhiereu, demonstrând că toate aceste atribute sunt cuprinse în Persoana Sa dumnezeiască şi omenească în acelaşi timp. Ca Profet ne-a vestit Împărăţia cea veşnică a Cerurilor, ne-a vorbit despre Tatăl Ceresc şi despre hotărârea cea din veac ca, din iubire nemărginită pentru oameni, Acesta să-şi jertfească unicul Fiu pentru iertarea păcatelor noastre. Ca Arhiereu El se jertfeşte pentru ca omenirea să aibă Viaţă veşnică, iar ca Împărat ÎL vedem intrând în Ierusalim. Aşadar, sărbătoarea de astăzi nu este numai o amintire a evenimentelor petrecute în urmă cu 2000 de ani, ci este mai ales un moment al întâlnirii noastre cu Domnul Hristos. Prin Sfânta Liturghie şi prin Sfânta Împărtăşanie cu Trupul şi Sângele Său, noi Îl rugăm astăzi să intre şi în Ierusalimul sufletelor noastre, biruitor asupra ispitelor şi înclinaţiilor noastre  pământeşti”, a spus IPS Părinte. 
                         

Venirea Moaştelor Sfântului Ierarh Calinic în Mitropolia Olteniei      
În continuare Mitropolitul Olteniei  a subliniat faptul că sărbătoarea Floriilor reprezintă un popas în urcuşul duhovnicesc spre Înviere: „Sărbătoarea de astăzi face parte dintr-un urcuş duhovnicesc, început odată cu primele zile ale Postului Mare. Ea reprezintă în acelaşi timp un popas duhovnicesc făcut la o înălţime de la care vedem în spate ostenelile din perioada Postului, duminicile care s-au scurs până acum, fiecare cu semnificaţia ei. Iar înainte vedem cele 6 trepte, sau 6 zile pe care le mai avem de parcurs pentru a ajunge la Sărbătoarea Sfintei Învieri, vârful cel mai înalt al existenţei umane. De acolo Îl vom vedea pe Mântuitorul Hristos în lumina cea neasemuită a Învierii Sale”.           Referindu-se la cea de-a doua sărbătoare cinstită în această zi, hramul Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, IPS Părinte a exprimat bucuria cinstirii acestui sfânt şi a anunţat prezenţa sfintelor sale moaşte, nu peste multă vreme, în mijlocul credincioşilor din Mitropolia Olteniei: „Astăzi, când Îl întâmpinăm pe Mântuitorul cu ramuri verzi, avem şi bucuria să-L cinstim pe ocrotitorul acestei parohii, Sfântul Ierarh Calinic, părintele oltenilor, cel care a păstorit în urmă cu peste 160 de ani şi a marcat aceste meleaguri cu sfinţenia şi binecuvântarea sa. De asemenea, vă împărtăşesc şi dumneavoastră bucuria pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ne-a făcut-o, prin binecuvântarea de a ne dărui moaştele Sfântului, spre a fi purtate în procesiune prin eparhiile Mitropoliei Olteniei, în perioada 28 aprilie – 5 mai. Cu toţii am primit această bucurie şi am fost mulţumitori lui Dumnezeu şi Preafericirii Sale, pentru că ne dă posibilitatea să-l avem în mijlocul nostru pe Sfântul Ierarh, să ne închinăm la sfintele sale moaşte şi să preamărim prin el pe Bunul Dumnezeu”, a încheiat Înalt Preasfinţitul Irineu.