24.04.2012 – Slujbe arhiereşti în Săptămâna Luminată: Trei locaşuri de cult resfinţite în Mitropolia Olteniei

Documentare

 
Săptămâna Luminată a adus bucurie în sufletele credincioşilor din Mitropolia Olteniei care au participat în număr mare la slujbele săvârşite, după rânduială, în catedralele chiriarhale, bisericile de mir şi sfintele mănăstiri. În Arhiepiscopia Craiovei şi Arhiepiscopia Râmnicului au fost resfinţite trei locaşuri de cult.

 

După hramul Mănăstirii Maglavit, prăznuit de Izvorul Tămăduirii, vineri, 20 aprilie, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a slujit la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” – Prisaca, de lângă Craiova. Sfânta Liturghie, oficiată sâmbătă, 21 aprilie, a fost precedată de slujba de resfinţire a bisericii mici a sfântului aşezământ, unde au fost finalizate de curând lucrările de refacere a picturii.

 „Efectele Învierii în viaţa noastră”
La final, IPS Irineu a vorbit credincioşilor despre prezenţa mântuitoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos în viaţa oamenilor. „Credinţa în Înviere reprezintă piatra de temelie a Bisericii noastre. Purtăm în noi Învierea Domnului şi ne pregătim permanent pentru propria noastră înviere. Sfintele Taine ale Bisericii nu sunt altceva decât arvuna Învierii, aşteptând, aşa cum mărturisim şi în Simbolul de Credinţă, «învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vie». Aşadar, Învierea este atât de adânc imprimată în noi, încât, la Înfricoşata Judecată vom fi purtători ai luminii dumnezeieşti în măsura în care ne-am ostenit în lumea aceasta. Fiecare faptă bună, fiecare gând curat, fiecare rugăciune vor aduce o sclipire de lumină în interiorul nostru, o lumină sacră ce ne va sfinţi, va şterge stricăciunea din noi devenind templu binecuvântat al Duhului Sfânt. De aceea, efectele Învierii sunt vizibile pe toată durata vieţii noastre. Sfinţirea apei la praznicul Botezului Domnului, sau la Izvorul Tămăduirii, sfinţirea bisericilor, a untdelemnului la săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, toate sunt o reflecţie a Învierii în lucrurile pământeşti, prin binecuvântarea episcopului sau a preotului”.

 
Sfinţire de pictură la Biserica „Înălţarea Domnului” din Craiova
În Duminica Sfantului Apostol Toma, 22 aprilie, IPS Părinte Mitropolit Irineu a oficiat slujba de resfinţire a Bisericii „Înălţarea Domnului” din Craiova. După Sfânta Liturghie, părinţii profesori Ion şi Constantin Băjău, slujitori ai sfântului locaş, au primit gramate de mulţumire din partea Mitropolitului Olteniei, pentru osteneala depusă în lucrarea de ridicare şi împodobire a sfantului locaş. În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, IPS Irineu a vorbit despre mărturisirea de credinţă a Sfântului Apostol Toma, încredinţarea lui fiind un exemplu normativ pentru întărirea credinţei noastre. „Toma este văzător de Dumnezeu şi Apostol adevărat al Mântuitorului Hristos. El nu s-a încredinţat printr-o pipăire, printr-o experienţă tactilă, ci prin vederea cu ochii sufletului a dumnezeirii. Şi noi să-L vedem pe dumnezeu cu adevărat, aşa cum mărturisim după fiecare Sfântă Liturghie: «Am văzut Lumina cea adevărată! Am primit Duhul cel ceresc! Am aflat credinţa cea adevărată, nedespărţitei Sfintei Treimi, închinându-ne!». Această rugăciune reprezintă prin urmare un adevărat rezumat al mărturisirii de credinţă a Sfântului Apostol Toma”, a conchis IPS Părinte.
Biserica „Înălţarea Domnului” din cartierul Craioviţa Nouă face parte din Protopopiatul Craiova Nord. A fost temeluită în anul 2001, din iniţiativa şi cu osteneala preoţilor slujitori Ion şi Constantin Băjău. În data de 25 martie 2007, sfântul locaş a fost sfinţit şi dat cultului. Lucrările de pictură au fost realizate în tehnica fresco, fiind finalizate anul acesta.
Resfinţire de biserică în Ioneştii Govorii
Tot în Duminica Sf. Apostol Toma, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul credincioşilor din Parohia Ioneştii Govorii, judeţul Vâlcea. Cu acest prilej, PS Părinte a târnosit şi biserica parohială din localitate, după ce lucrările de consolidare şi restaurarea ale picturii au fost finalizate şi a sfinţit noul prăznicar şi noul aşezământ social din incinta acestei biserici. După slujba de sfinţire a bisericii, PS Emilian Lovişteanul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a arătat importanţa ctitoriei de locaşuri sfinte ca necesitate pastoral-misionară.
După Sfânta Liturghie părintele paroh Mihai Şerban a primit titlul onorific de iconom stavrofor, pentru osteneala depusă în finalizarea lucrărilor. De asemenea, ing. Constantin Neagoe, primarul comunei Ioneşti, a primit din partea Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului „Diploma de vrednicie” pentru contribuţia substanţială la lucrările de restaurare şi înfrumuseţare a bisericii din localitate.
Liturghie arhierească la Mănăstirea „Gura Motrului”
            În Episcopia Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Nicodim a poposit în mijlocul obştii de la Mănăstirea „Gura Motrului”, cu ocazia Praznicului „Izvorului Tămăduirii”. Alături de un sobor de preoţi şi diaconi, PS Părinte a oficiat Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a Agheasmei Mici.
            Mănăstirea „Gura Motrului” este una dintre cele mai vechi vetre monahale din Episcopia Severinului şi Strehaiei. Aici au fost adunate în timp numeroase obiecte de patrimoniu, multe dintre ele unicat în ţară. În prezent, aici se găsesc o serie de obiecte religioase: colecţii de icoane pe lemn, carte veche şi obiecte de cult cu valoare istorică, multe dintre ele fiind donate de Sfântul Constantin Brâncoveanu.
Sfântul aşezământ este mănăstire de călugări, numărând trei vieţuitori, având ca stareţ pe Pr. Ieromonah Iacob Rusu.

(Sursa: editia de Oltenia a ziarului Lumina)