13.05.2012 – Decanii teologi din Patriarhia română s-au întrunit în şedinţă de lucru: Discuţii despre învăţământul teologic românesc, la Tismana

Evenimente

 
Decanii facultăţilor de teologie din cadrul Patriarhiei Române şi conducătorii şcolilor de doctorat s-au întrunit sâmbătă şi duminică la Mănăstirea Tismana, în judeţul Gorj. Cu acest prilej au fost abordate mai multe aspecte referitoare la buna organizare şi funcţionare a învăţământului teologic universitar românesc, analiza unor propuneri ce vizează îmbunătăţirea planurilor de învăţământ şi corelarea acestora cu nevoile pastoral – misionare ale Bisericii.
 
            Dezbaterile universitarilor, întruniţi sâmbătă la Mănăstirea Tismana, au vizat o paletă largă de probleme integral direcţionate spre găsirea de soluţii în vederea creşterii calităţii învăţământului teologic românesc, uniformizării disciplinelor predate în facultăţile de teologie din ţară, precum şi intensificării pregătirii spirituale şi duhovniceşti a studenţilor teologi. De asemenea, au fost prezentate noile criterii de promovare în învăţământul universitar, care urmăresc realizarea unei selecţii mai riguroase în acest sens.        
       Înalt Preasfinţitul Părinte Acad. Dr. Irineu,  Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei din Craiova, a evidenţiat importanţa evenimentului: „Este foarte important ca tot ceea ce este hotărât în cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să fie analizat în acest forum, pentru a se stabili modalităţile prin care se pot pune în practică, în mod unitar, aceste hotărâri, lucru valabil şi pentru legislaţia din domeniu. Trebuie remarcat de asemenea, întrunirea pentru prima dată a conducătorilor de şcoli doctorale, în scopul formării unei viziuni de ansamblu asupra reglementărilor emise de Ministerul Educaţiei şi a paşilor ce trebuie făcuţi pentru implementarea acestor reglementări la nivelul facultăţilor noastre de teologie”.
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, a remarcat agenda foarte bogată a întrunirii: „S-au discutat foarte multe probleme legate de învăţământul teologic din perspectiva noii Legi a învăţământului, propunându-se măsuri concrete pentru creşterea calităţii pregătirii tinerilor teologi. De asemenea, a fost abordată problema absolvenţilor Secţiei de Asistenţă Socială, întrucât aici există unele greutăţi privind încadrarea lor pe piaţa muncii. O altă latură a pregătirii studenţilor care trebuie să cunoască îmbunătăţiri, se referă la intensificarea vieţii spirituale, duhovniceşti, prin creşterea rolului părinţilor duhovnici în formarea tinerilor teologi, alcătuirea unor manuale orientative în domeniul formării duhovniceşti pentru toate facultăţile din ţară”, a mai adăugat Preasfinţitul Părinte Episcop.
            În discursul său, pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, Decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, a subliniat necesitatea corelării învăţământului teologic universitar cu nevoile şi cerinţele actuale ale Bisericii: „Întrunirea Colegiului decanilor facultăţilor de teologie a vizat calitatea învăţământului teologic şi mijloacele prin care se poate valoriza tradiţia învăţământului ortodox cu actualul spirit universitar românesc. În acest context am analizat exigenţele pe care Biserica ni le pune în faţă, optimizarea gradului de absorţie a absolvenţilor de teologie prin corelarea nevoilor reale ale Bisericii cu planurile noastre de învăţământ.”
            La consfătuirea de lucru de la Mănăstirea Tismana au fost reprezentate cele 15 facultăţi şi departamente de teologie din întreg cuprinsul Patriarhiei Române, precum şi 8 şcoli doctorale din cadrul acestor instituţii de învăţământ teologic universitar. Întrunirea s-a încheiat duminică, 13 mai, prin participarea la slujba Sfintei Liturghii săvârşite în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Tismana.