18.05.2012 – In memoriam Mitropolit Nestor Vornicescu: Testamentul păcii, scris pe inima Bisericii Oltene

Documentare

 
S-au împlinit 12 ani de când vrednicul de pomenire Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei, a trecut la Domnul. Slujba de pomenire va fi oficiată mâine, 19 mai, la mormântul său din Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. 

 
       Istoria Bisericii Oltene a fost însemnată de oameni vrednici, rânduiţi de Dumnezeu spre călăuzirea „turmei celei cuvântătoare” pe calea mântuirii. Modelul lor a fost o permanentă oglindă pentru cei care au iubit cu adevărat valorile şi tradiţia ortodoxiei noastre româneşti. Între aceştia se numără şi mitropolitul Nestor Vornicescu, arhiereul cărturar, arhipăstor peste două decenii (1978-17 mai 2000) în Cetatea Băniei şi în pământul Olteniei.
Slujba de Parastasului, la împlinirea celor 12 ani de vieţuire în ceruri, va fi oficiată sâmbătă, 19 mai, la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Craiova, unde este înmormântat mitropolitul Nestor, după săvârşirea Sfintei Liturghii. Soborul de preoţi şi diaconi va fi condus de părintele protos. Vladimir Dărângă, Mare Eclesiarh al Catedralei mitropolitane.
 
                                                  „Duhul care înfrânge semeţia”
 
       Despre viaţa şi realizările distinsului ierarh s-au scris sute de pagini. Astăzi însă, la ceas de pomenire, am ales să închinăm câteva rânduri unei nobile dorinţe pe care toată viaţa a purtat-o în suflet: „statornicirea păcii în întreaga lume”. Gândurile mitropolitului nostru despre pace au fost aşezate în scris în paginile unei frumoase prelegeri, susţinute la Teechirgiol, în ziua de 18 mai 1987.
Uimitoarea sa capacitate de a aşeza adevărul scripturistic în contextul vieţii practice conturează un spirit irenic cu largi orizonturi de înţelegere în problemele eclesiale. Mitropolitul Nestor ştia că cel mai mare dar pe care Apostolii l-au primit de la Hristos era puterea cuvântului de a „învăţa toate neamurile”, până la marginile lumii. Pilduitoare sunt în acest sens sfaturile Sfântului Apostol Pavel pe care vlădica Nestor le-a aşezat ca testament în comoara înţelepciunii sale. „Arătându-se ascultători şi vrednici împlinitori ai cuvântului dumnezeiesc, Sfinţii Apostoli au propovăduit pacea pentru toţi creştinii, dar şi pentru toţi oamenii. Sfântul Apostol Pavel este Apostolul neamurilor, descoperind acestora tâlcuirile dumnezeieştii învăţături, dar el este astfel şi apostolul păcii între neamuri. «Pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii» – se adresează Sfântul Pavel romanilor (12, 18). Lor le cere să aibă încredere neclintită că prin duhul păcii vor izbâdi, vor înfrânge semeţia duşmanului, nu răspunzând vrajbei cu vrajbă, vrăşmăşiei prin vrăşmăşie, ci dimpotrivă, neprecupeţind ajutorul prin care să-şi dovedească fiecare calitatea de creştin, să răspundă printr-o atitudine binevoitoare unui duşman care se crede puternic, astfel încât acesta să-şi vadă neputinţa, să vadă că în semeţia lui este totuşi un neajutorat. «Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele» (Rom. 12, 21)”. (p. 2).
 
             „O răspundere de la care nici unul dintre noi nu ne putem sustrage”
       În gândirea părintelui mitropolit „creştinul este solul iubirii şi al păcii în lume” (p. 5). Această justificare se impune în fiecare dintre noi prin Taina Sfântului Botez. Iată de ce cuvintele înaintaşului nostru ar trebuie să ne fie astăzi, mai mult ca oricând, canon spre îndreptare şi doctorie de vindecare a egoismului înrădăcinat în viaţa noastră. „Sfânta Biserică este, prin definiţie, o Biserică a păcii”, de aceea, conchide regretatul ierarh, „«Slujirea împăcării», «Cuvântul împăcării» şi al păcii ne este o categorică şi perpetuă poruncă, o sfântă îndatorire creştină, de cea mai mare răspundere, o răspundere de la care nici unul dintre noi, cei care aşteptăm bucuria «înfierii», nu ne putem sustrage” (p. 15).
 
                                                      Scurtă biografie
 
       Mitropolitul Nestor Vornicescu s-a născut la 1 octombrie 1927 în comuna Lozova-Vorniceni (judeţul Lăpuşna, Republica Moldova) şi a trecut la Domnul în data de 17 mai 2000, la Craiova.  Viaţa monahală a început-o la Schitul Nechit, fiind mai apoi primit ca frate la Mănăstirea Neamţ. Startul pregătirii sale teologice începe pe băncile Seminarului Monahal de la Neamţ (1948-1951). În anul 1951 îmbracă haina călugărească luându-şi numele de Nestor. A urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, apoi pe cele de doctorat în teologie. În 1958 a fost hirotonit preot, iar în 1966 a ajuns în stăreţia Mănăstirii Neamţ. Între timp şi-a continuat studiile în Elveţia. Calităţile sale deosebide de cărturar şi bun organizator l-au recomandat pentru treapta clericală de episcop, în anul 1970 fiind ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în scaunul de arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei. Din anul 1978 şi până la data de 17 mai 2000 a păstorit ca Mitropolit al Olteniei. A scris sute de studii, articole şi cărţi în domeniul Istoriei Bisericeşti, Patrologiei etc. Memoria sa a rămas şi astăzi emblematică pentru clericii şi credincioşii din Oltenia, care se roagă Bunului Dumnezeu pentru iertare de păcate şi veşnică pomenire în ceruri. 
Sursa: editia de Oltenia a ziarului Lumina