22.05.2012 – Duminica a VI-a după Sfintele Paşti în Mitropolia Olteniei: Biserica din parohia gorjeană Raci a fost resfinţită

Relatari

 
Credincioşii din parohia gorjeană Raci, Protoieria Târgu Jiu Sud, au trăit în Duminica a VI-a după Paşti( 20 mai 2012), momente de mare bucurie duhovnicească, prilejuite de resfinţirea bisercii parohiale ce poartă hramurile Înălţarea Domnului şi Sfinţii Arhangheli şi de aniversarea unui secol de la târnosirea acesteia. Slujba Sfintei Liturghii şi slujba de resfinţire au fost săvârşite de Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

 
                                        Bucuria vederii lui Dumnezeu
 
       În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a vorbit despre minunea istorisită în pericopa evanghelică duminicală, „Vindecare orbului din naştere” (Ioan 9, 1-38). „Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să cerem de la Mântuitorul Hristos vindecare de orbirea trupească şi sufletească, pentru a-L vedea şi a-L cinsti ca pe un Dumnezeu şi Părinte al sufletelor noastre. Aceasta este cea mai frumoasă vedere, neputând fi comparată cu nicio altă bucurie sau privelişte din lumea pământească. Nici dacă nu ne-am văzut părinţii sau copiii de ani de zile şi deodată suntem în faţa lor, acest sentiment nu se poate compara cu vederea lui Dumnezeu. Căci ne spune Sfânta Scriptură: «Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu!» (Matei 5, 8). Minunea vindecării orbului din naştere ne arată că există o orbirea datorată păcatului, dar şi o orbire îngăduită de Dumnezeu asupra omului, pentru a se arăta puterea slavei Sale. Toate acestea ne determină să ne rugăm permanent Mântuitorului Hristos şi să rămânem cu mintea trează şi cu sufletul curat, cu inima aţintită spre El, care este Lumina cea adevărată”, a spus Înalt Preasfinţia Sa.
       Resfintirea Bisericii din Parohia Raci a fost prilejuită de încheierea lucrărilor de consolidare, renovare şi pictură efectuate aici în perioada 2004 – 2012, cu sprijinul credincioşilor şi a autorităţilor publice locale. Pentru osteneala depusă în realizarea acestei sfinte lucrări, preotul paroh Ionuţ Cristian Salavat a primit rangul bisericesc de sachelar (purtător de brâu). De asemenea, persoanele care au contribuit în mod deosebit la renovarea bisericii au primit Gramate de mulţumire şi apreciere din partea Mitropoliei Olteniei.
       Sfântul locaş a împlinit în această duminică 100 de ani de la prima sfinţire, care a avut loc la 20 mai 1912, biserica fiind construită în perioada 1895 – 1912.