23.05.2012 – 2012, an comemorativ al Sfântului Neagoe Basarab în Muntenia, Dobrogea şi Oltenia

Evenimente

 
Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei s-a întrunit ieri, 22 mai, în Sala ‘Ioan Casian’ din Palatul Patriarhiei, informează “Ziarul Lumina”. Lucrările sinodului au fost prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în calitatea sa de Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei. În cuvântul de deschidere, Preafericirea Sa a precizat că la desfăşurarea manifestărilor religios-culturale din cuprinsul mitropoliei, legate de declararea anului 2012 ca an comemorativ al Sfântului Neagoe Basarab în eparhiile din Muntenia şi Dobrogea, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la întronizare – 1512-2012 -, va contribui şi Mitropolia Olteniei.
‘Dorim ca acest an comemorativ să fie un prilej de conlucrare între eparhiile din Ţara Românească în care el a ctitorit biserici. IPS Mitropolit Irineu al Olteniei este de acord să participe şi Mitropolia Olteniei la comemorarea celor 500 de ani de la urcarea pe tron a acestui mare ctitor de biserici şi om de cultură, domnitorul Ţării Româneşti, Sfântul Neagoe Basarab, care are câteva ctitorii pe teritoriul Mitropoliei Olteniei, mai ales în Gorj’, a precizat Preafericirea Sa.
Celelalte teme dezbătute au fost: stadiul pregătirii textelor liturgice pentru sfinţii canonizaţi din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; organizarea unei sinaxe a stareţilor şi stareţelor din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, ce trebuie să se desfăşoare, în general, o dată la trei ani. De asemenea, o altă temă importantă şi mereu actuală a fost organizarea întrajutorării frăţeşti între eparhiile din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, dar şi alte probleme curente ale vieţii bisericeşti din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.